Sundhedspris børn og unge

Til Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet indstiller jeg:
Enkelt personer, grupper af borgere, foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige, dagsinstitutioner, skoler eller andre hjemhørende i Ballerup Kommune.
Uddyb, hvorfor dit initiativ skal vinde.
Herunder initiativets formål, baggrund og målgruppe
Dine kontaktoplysninger