Sundhedsseminar onsdag den 5. april 2017

Sundhedsseminar

BusinessBallerup og Brydehuset inviterer til seminar om sundhed på arbejdspladsen onsdag den 5. april 2017.

Temaet er fælles ansvar for sunde arbejdspladser og robuste medarbejdere. Robusthed er et buzz-word i rekruttering og ledelse af medarbejdere. Forandringer og løbende organisationsændringer er hverdag for virksomheder, fordi ændringer i markedet, teknologier og kunder stiller krav om tilpasninger. For at kunne håndtere de mange forandringer kræver det robuste virksomheder og medarbejdere.

Men hvad vil det sige at være robust som virksomhed og medarbejder? Hvad skal en virksomhed være opmærksom på for ikke at ende i en situation, der fører til utrygt psykisk arbejdsmiljø, stress og i værste fald misbrug blandt medarbejderne? Og hvor langt bør virksomheden gå for at sikre sunde og robuste medarbejdere?

Kom og hør om forskningsresultater, forslag til tiltag samt forebyggelse og behandling.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne. 

 

Program og tilmelding

8.30-09.00  Drop-in

9.00-9.10    Velkommen 
v/ Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune 

9.10-9.45    Derfor taler alle om robusthed 
Nyeste forskningsresultater om muligheder og faldgruber ved robusthedsbegrebet 
v/ Lektor Peter Hagedorn Rasmussen, Roskilde Universitet 

9.45-10.15   Hvor går grænsen?
Hvordan balancer virksomheder deres ansvar for, at medarbejdere ikke bliver syge af at gå på arbejde, men samtidig har ret til selvbestemmelse over deres eget liv? 
v/ Chefkonsulent Jan Lorentzen, DI 

10.15-10.30  Pause

10.30-11.00  Medarbejdernes trivsel og energi
Øget trivsel og mere energi blandt medarbejderne gennem frivillige tilbud og inspiration til kost, træning og mind-set
v/ Senior Vice President HR, Annette Otto, Atea 

11.00-11.30   Sunde medarbejdere gennem fysisk træning og gode ledere
Københavns Kommune arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på motion, sundhed og god ledelse. 
v/ HR-udviklingschef, Clea Bach, Københavns Kommune 

11.30-12.00   Genopbygning af robusthed 
Rådgivning og vejledning, som er med til at klæde chefer på til at håndtere rusmiddel-udfordringer og tage dialog med medarbejdere, før det er for sent.
v/ Centerleder, Ann Dorte Ahrenskjær, Brydehuset 

12.00 -12.30   Sandwich og networking 

Tilmeld dig her

 

Tid og sted

Seminaret finder sted kl. 8.30-12.30 på Rådhuset, Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup