Ændret praksis på sygedagpengeområdet


Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det kan være muligt at få genoptaget sagen, hvis udbetalingen blev standset, før den endelige afgørelse

Har du fået standset din udbetaling af sygedagpenge, inden du modtog en endelig afgørelse, kan du måske få genoptaget din sag. Det sker, efter at Ankestyrelsen har ændret praksis om tidspunktet for standsning af sygedagpenge. Ændringen sker på baggrund af en dom fra Højesteret.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningen) først standses, når kommunen har truffet en afgørelse om det.

Læs mere om ændringen og hvad du skal gøre, hvis din sag skal genoptages.