BFO

Hvordan indskriver man sig til BFO?
Når du indskriver dit barn i den kommunale folkeskole, har dit barn samtidig mulighed for at blive indskrevet i den BFO, som hører til den pågældende skole. BFO’en modtager børn i alderen 6-9 år. 
Læs mere om indskrivning her

Hvorfor skal man vælge BFO?
BFO’en er et sted, hvor der foruden pasning også sker udvikling og samvær. Her kan barnet både være sammen med sine klassekammerater og stifte bekendtskab med andre børn og voksne. I BFO’en udbygger barnet sine relationer til andre og samler indtryk og viden om sin egen og andres verden.
 

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO
BFO er en Ballerup-betegnelse for vores skolefritidsordning.
I Mål- og indholdsbeskrivelsen for BFO kan du læse om BFOs virksomhed og det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår omkring den del af børnenes skoledag, der ligger ud over og i forlængelse af skolens undervisning.

BFO'erne i Ballerup Kommune har følgende lukkedage:

  • 1. maj
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 27 - 30. december.

Forældre, som har behov for alternativ pasning når ovennævnte lukkedage falder på en hverdag, vil i god tid inden blive bedt om at meddele dette. 6. maj 2016 er det BFO Skovlunde Skole der varetager den alternative pasning. 27.-30. december 2016 er det BFO Måløvhøj Skole der varetager opgaven.

Andre sider i BFO

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail