Skolebestyrelse

Gennem skolebestyrelsen har du mulighed for at præge, hvordan din lokale folkeskole skal være og hvordan hele kommunens skolevæsen skal se ud. Det sidste foregår i dialog med Børne- og Skoleudvalget. Klager og spørgsmål kan rettes til skolelederen, Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, bl.a. om:

  • Undervisningens organisering
  • Samarbejdet mellem skole og hjem
  • Kontakt til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole, udsendelse i praktik m.v.
  • BFO’ens virksomhed

Skolebestyrelsen godkender eksempelvis:

  • Skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen
  • Undervisningsmidler og fastsætter ordensregler

Du lader dig opstille til skolebestyrelsen på den skole, som dit barn er indskrevet på. 

Der er valg til skolebestyrelsen minimum hvert 4. år.

Du bliver valgt for en periode på 4 år regnet fra 1. august i året efter afholdelsen af kommunalvalg. 

Tidspunkt for afholdelse af valget samt regler om hvem der er valgbare m.v. vil blive offentliggjort i lokalaviserne og på skolernes hjemmesider.

Der er valgt en skolebestyrelse på hver folkeskole.
Skolebestyrelsen består af ni forældrerepræsentanter (på specialskolerne dog kun fem forældrerepræsentanter), to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skolelederen deltager i bestyrelsens møder som sekretær for bestyrelsen

I skoleåret 2015/16 består bestyrelserne på de fire nye distriktsskoler: Baltorpskolen, Måløvhøj Skole, Skovlunde Skole og Skovvejens Skole af skolebestyrelserne på de tidligere skoler.

Der afholdes nyt valg til skolebestyrelserne på de fire distriktsskoler i foråret 2016, se nærmere på skolernes hjemmesider.

Andre sider i Skolebestyrelse

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail