Skoleskift

 • Du skal henvende dig til skolelederen på dit barns skole, hvis du på grund af særlige forhold ønsker, at dit barn skal skifte til en anden folkeskole i kommunen.
   
 • Der skal være plads til dit barn i en af de klasser, som den ønskede skole allerede har, for at det kan lade sig gøre.
   
 • Hvis der er plads, skal både den skole dit barn går på nu og den ønskede skole tage stilling til, om det vil være fornuftigt at skifte skole. Dit ønske vil skolerne tale med dig om, inden de træffer beslutning.
   
 • Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til dit barns skole eller Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
   
 • Efter reglerne om frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser kan dit barn, med bopæl i Ballerup Kommune, godt indskrives i en folkeskole i en anden kommune. De enkelte kommuner fastsætter rammer for kapaciteten for optagelse af børn fra andre kommuner.
   

Ved flytning til en anden kommune:

 • Barnet har ret til at blive gående i den samme skole, hvis I flytter til en anden kommune. I skal dog selv sørge for eventuel transport af barnet til skole/fritidsordning.

Andre sider i Skoleskift

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail