Din udvikling og uddannelse

Vi mener, at kompetenceudvikling er en vigtig del af det at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor er det også vigtigt for os, at vores medarbejdere konstant har mulighed for at udvikle deres kompetencer.

Vi lægger vægt på, at kompetenceudvikling er tæt knyttet til praksis. Vi fokuserer på, hvad kompetenceudviklingen skal bidrage til for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen og den løbende udvikling af organisationen som helhed. Derfor er kompetenceudvikling i Ballerup Kommune meget andet end blot uddannelsesforløb og kursusdeltagelse. Vi har blik for, at kompetenceudvikling også sker gennem nye opgaver, nye roller og ved deltagelse i samarbejder på tværs af organisatoriske rammer.

Introduktionsdag for nye medarbejdere

Der afholdes introduktionsdag for nye medarbejdere. Blandt meget mere fortæller borgmesteren og kommunaldirektøren  om visionen og retningen for Ballerup Kommune. Borgmesteren er også vært på en bustur rundt i kommunen, hvor han præsenterer nye medarbejdere for de mange perler i kommunen.

Dygtiggør dig i udlandet

Ballerup Kommune har en studierejsefond, som alle medarbejdere kan søge. Så hvis du har lyst til at komme ud i den store verden og hente inspiration til dit arbejde, giver vi også mulighed for det.

Løbende feedback

For at kunne udvikle medarbejdere, ledere og hele organisationen løbende har vi et stort fokus på vedvarende feedback. Det gælder både i de årlige udviklingssamtaler (hos os hedder de MUS, LUS og GRUS), men også i det daglige arbejde.

Kontakt

Center for HR og
Organisations-
udvikling

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail