Om Center for voksne med særlige behov

Lov om socialt tilsyn trådte i kraft 1. januar 2014.

Uddrag af § 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelsen, jf. §§ 6 og 12-18.
 

Socialtilsynets opgaver
Overordnet har socialtilsynet to primære opgaver:

 • Godkendelse af sociale tilbud som generelt egnet
 • Driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud med henblik på fortsat godkendelse, herunder både at kontrollere og bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene.

 

 

Er frivilligt arbejde noget for dig?

Center for voksne med særlige behov består af en række tilbud til voksne udviklingshæmmede.

Det er vigtigt for os, at borgerne opnår en høj grad af livskvalitet, og at vi kan tilbyde et trygt og aktivt miljø, der byder på positive relationer til andre mennesker. Derfor inddrager vi frivillige, der vil være med til at skabe spændende weekendaktiviteter for borgerne.

Forventninger

Som frivillig i Center for voksne med særlige behov forventer vi først og fremmest, at du har lyst til at bruge nogle timer af din tid til at gøre en forskel og glæde andre.

Derudover forventer vi at:

 • du har respekt for, at du træder ind i borgernes hjem – i udgangspunktet er man kun frivillig på fællesarealerne, og kommer kun i en lejlighed, hvis borgeren inviterer/har inviteret
 • du har respekt for medarbejdernes faglighed – og for de rutiner og arbejdsgange, der er på de enkelte botilbud
 • du er nysgerrighed og har et godt humør
 • du har lyst til at lære om målgruppen
 • du har mulighed for at engagere dig i minimum 6 måneder

Som frivillig har du tavshedspligt i forhold til de ting, du oplever og hører i relation til borgerne.

Her kan du læse om Ballerup Kommunes frivilligpolitik.

Kontakt os via nummeret til højre på siden for at blive frivillig. 

Center for voksne med særlige behov tilbyder studerende spændende, socialpædagogiske praktikforløb

Center for voksne med særlige behov består af:

 • 3 botilbud (§ 108)
 • 2 beskæftigelsestilbud (§ 103)
 • 2 samværs- og aktivitetstilbud (§ 104)
 • 1 tilbud om socialpædagogisk støtte i og uden for eget hjem (§ 85)

Tilbuddene ligger spredt over hele kommunen.

Når vi får brev fra seminarierne om nye praktikanter, tager praktikudvalget stilling til, hvor i organisationen den studerende skal i praktik.

Leder i praktikudvalget er Laila Jensen, tlf. 4477 3808.

Du kan læse mere om praktiktilbuddet her.

Brugerrådet sikrer borgernes ret til at blive hørt samt et nært og stabilt pårørendesamarbejde

En gang hver anden måned mødes Brugerrådet, som ud over 1 beboerrepræsentant fra henholdsvis  Bygaden, Klakkebjerg og Hold-An Vej består af 1-2 medarbejdere fra hvert hus, pårørenderepræsentanter samt en referent.

På møderne spiser vi frokost sammen, hvorefter beboerne fortæller om et fastlagt emne – for eksempel ”Hvad laver man på en hjemmedag?”. Fremlæggelsen suppleres ofte af understøttende billeder, der viser eksempler på det, der fortælles om.

Resten af dagsordenen varierer i indhold, som vedtages fra gang til gang.

Brugerrådets formål er at understøtte beboernes ret til indflydelse og selvbestemmelse. De støttes i at give udtryk for egne ønsker og behov og oplever at blive hørt. Desuden sikrer Brugerrådet et nært og stabilt pårørendesamarbejde, så beboernes familier  bliver inddraget i planer og beslutninger.

Centerleder
Robert Lorentzen
Mail: rlo@balk.dk 
Tlf.: 4477 1729

Daglig leder
Anette Sommer
Mail: aso2@balk.dk
Tlf.: 2274 5668

Administration
Lise Porsborg
Mail: lpj@balk.dk
Tlf.: 4477 3830

Lene Jørgensen
Mail: ljr@balk.dk
Tlf.: 4477 1730

Servicemedarbejder
Freddy Nielsen
Mail: fdn@balk.dk
Tlf.: 2516 9709

Her kan du læse mere om de tre botilbud

Kontakt

Center for voksne
med særlige behov


Parkvej 10
2750 Ballerup

4477 3830

E-mail