Aftaler og rapporter - Egely

Her på Egely er vores målsætning følgende:

  • At skabe et trygt og varmt aktivt miljø, hvor beboeren oplever at kunne videreføre sit liv i forhold til lyst, vaner og kontakt med omverden.
  • At beboeren i sin hverdag møder tryghed, anerkendelse, respekt og glæde.
  • At støtte og vejlede beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer og ønsker.
  • At sikre beboeren mulighed for valgfrihed, indflydelse og selvbestemmelse samtidig med at beboerens behov for pleje tilgodeses.
  • At tilbyde en aktiv hverdag, tilpasset beboerens behov og ønsker, i samarbejde med såvel pårørende, personale og øvrige beboere.
  • At sikre den faglige og personlige udvikling for personalet, så Egely opleves som en dejlig arbejdsplads.
  • At opfylde målsætningen i henhold til de midler der er stillet til rådighed til aktiviteter, personale, administration, inventar og bygninger på en hensigtsmæssig måde.

 

Kontakt

Plejecenter Egely

Egebjerg Bygade 34-72
2750 Ballerup

4477 3095

E-mail