Aftaler og rapporter - Kirstinehaven

Kirstinehaven og Ballerup Kommune har indgået en dialogbaseret aftale. Aftalen indeholder disse afsnit:
1. Præsentationaf aftaleenheden
2. Vilkår for plejecentret
3. Driftsmål
4. Udviklingsmål
5. Økonomi
6. Kompetence og ansvar
7. Aftalens parter, ikrafttræden, løbetid og gyldighed

Aftalen er indgået mellem afdelingschefen i Ældre & Pleje og plejecenterlederen på Kirstinehaven, og er et dialogbaseret styringsredskab, der gælder for 2010 og 2011.
Her på siden kan du desuden se opfølgningsrapporten på den interne kontrakt for 2008/2009.  Vi er stolte af resultatet, idet vi får meget flotte skudsmål. En tilfredshedsprocent på 92 er mere, end vi turde drømme om.

Vi har haft en del andre aktiviteter, end kontrakten lægger op til, om end vi kunne have ønsket os et højere aktivitetsniveau. Besparelserne på budgettet er bl.a. årsag til dette. Vi har lagt vægt på at gribe de muligheder, der har vist sig, for at kunne give både beboere og personale en god hverdag.

Kirstinehaven er underlagt en række lovpligtige tilsyn. Embedslægeinstitutionen kommer på uanmeldt tilsyn en gang om året, og Socialudvalget kommer på et årligt anmeldt tilsyn og et årligt uanmeldt tilsyn.

Du kan se alle rapporterne ved at klikke nedenfor:

 

Tilbage til..

Kontakt

Plejecenter Kirstinehaven
Kirstinelundsvej 12
2750 Ballerup

Åbningstider:
Hverdage:
10:00-12:00

4477 3660

E-mail