Aftaler og rapporter - Toftehaven

De lovpligtige tilsyn omhandler tilsyn fra Kommunalbestyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Fødevareregionen og Arbejdstilsynet (herunder arbejdsmiljøet) samt Brandtilsyn.

Her på Toftehaven har vi målsætning om at

 

  • Toftehaven har rammer og en atmosfære, som sikrer beboeren et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familien og kommunes øvrige borgere.
  • sikre beboerne vilkår, der tilgodeser selvbestemmelse og aktivitet samtidig med, at behovet for behandling, pleje og omsorg dækkes.
  • sikre den faglige udvikling for personalet i et sundt arbejdsmiljø.
  • forvalte de midler, der er stillet til rådighed med hensyn til administration, personale, inventar og bygninger på en hensigtsmæssig måde.

Diaglogbaseret aftale

Tilsyn

Tilbage til..

Kontakt

Plejecenter
Toftehaven

Nygårdsvej 35 
2750 Ballerup 
 

4477 3151 ​

E-mail