Om Plejecenter Rosenhaven

Velkommen til Plejecenter Rosenhaven

Plejecenter Rosenhaven ligger i et dejligt miljø, hvor vi har Skovlunde Bypark i baghaven med dejlige grønne områder og en lille sø.

Vi er naboer til Skovlunde butikscenter, hvor der er gode indkøbsmuligheder.

Vi har et fantastisk køkken som kræser for beboerne med sund og varieret kost.

Vores café er åben for områdets pensionister, som kan komme og nyde den gode mad og have hyggeligt samvær.

Beboeren i centrum
På Rosenhaven arbejder vi sammen med beboerne ud fra deres ønsker og behov. Det er med til at skabe en gensidig værdighed og respekt i dagligdagen.

Som personale lægger vi vægt på at være veluddannede og følge med i udviklingen inden for ældreområdet.

Du har som beboer mulighed for at indrette din bolig med egne møbler efter din personlige smag og behov. Boligerne udlejes af Boligselskabet Baldersbo.

Aktiviteter
På Rosenhaven prioriterer vi aktiviteter for beboerne højt, og vi har ansat en medarbejder til dette. Aktivitetsmedarbejderen medvirker til at styrke samværet og de gode oplevelser i hverdagen.

Vi har bankospil, gudstjenester, mandeklub og andre samværsgrupper. Spadsereture i nærmiljøet hører med til dagligdagen, og vi har vores egen lille bus, der kører beboerne på ture ud i det blå samt på ferierejser. Vi har tilknyttet flere frivillige hjælpere ”Rosenhavens venner”.

Der er tradition for flere årlige fester og sammenkomster for beboere, pårørende og personale.

Du tilbydes at gøre brug af frisør, fodpleje og tandpleje, som alle har deres gang i huset.

Med udgangspunkt i Ballerup Kommunes værdigrundlag er plejecenter Rosenhavens vision, at alle ansatte på Rosenhaven søger og skaber muligheder og løsninger i en positiv ånd.

På plejecenter Rosenhaven arbejder vi værdistyret, til glæde for vores beboere, brugere og personale. De værdier vi tager udgangspunkt i er, samarbejde, udvikling, respekt, fleksibilitet og tryghed.

Disse værdier styrker Rosenhavens personale hvilket danner grundlag for at sørge for:

 • At vi har rammer og en atmosfære som sikrer beboerne et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familie og kommunens øvrige borgere.

 • At skabe et varmt og aktivt miljø som beboeren kan glæde sig over og føle sig hjemme i.

 • At støtte og vejlede beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer.

Ud over, at vi har værdier, for hvordan det er at arbejde på Rosenhaven, har vi også værdier for, hvordan det er at bo på Rosenhaven. Disse værdier er blevet til i et samarbejde mellem beboere, pårørende og personale og er udarbejdet bl.a. på et Brugerbestyrelsesmøde.

Værdierne er:

Fleksibilitet, tryghed, udvikling, samarbejde, respekt og tolerance.

En bolig på Rosenhaven er 30 m2.

Her kan du downloade en 

Mere info:

Plejecenterleder
Charlotte Harbou
Tlf. 2069 1326
E-mail ch3@balk.dk

Sekretær
Anette Würtz
Tlf. 4477 3070
E-mail aju@balk.dk

Violen: tlf. 4477 6460

Anemonen: tlf. 4477 6450

Liljen: tlf. 4477 6348

Klokkeblomsten: tlf. 4477 6349

Afdelingssygeplejerske
Lene Jørgensen
Tlf. 4477 2644
E-mail lej@balk.dk

Afdelingssygeplejerske

Mona Rekve
Tlf. 2974 6542
E-mail monr@balk.dk

Teamkoordinator
Tina Topp
Tlf. 6122 0758
E-mail: top@balk.dk

Teamkoordinator
Charlotte Bay Wedebye
Tlf. 6122 0765
E-mail: cwed@balk.dk

Teknisk servicemedarbejder
Jan Smiszek
Tlf. 4175 9989
E-mail jsm@balk.dk

Aktivitetsmedarbejder
Jette Bork
Tlf. 4477 2286
E-mail jtt@balk.dk

Træning & Aktivitet 1. sal
Tlf. 4477 3080
E-mail genoptraening@balk.dk

Brugerbestyrelserne på alle plejecentre i Ballerup Kommune blev nedlagt i 2010, således også på Rosenhaven.

Rosenhaven har i stedet for 2 årlige fællesmøder for beboere, pårørende, personale, seniorrådsrepræsentant samt en repræsentant for forvaltningen. På disse møder informeres om og drøftes overordnede ting for Rosenhaven f.eks. tilsyn og nye tiltag.

Der er én gang i kvartalet møde med beboere og pårørende i den enkelte afdeling. På dette møde drøftes bl.a. dagligdagen og ønsker til forbedringer.

Vi sætter stor pris på de frivillige ildsjæle, som er med til at skabe liv på Rosenhaven til glæde for vores beboere. Få et indblik i deres arbejde her.

På Rosenhaven samarbejder vi med frivillige hjælpere, 2 læseklasser samt en besøgshund ”Buster”

De frivillige hjælpere deltager i forskellige aktiviteter og kan være:

 • Fast tilknyttet en af vores fire plejeafdelinger.

 • Besøgsven for en eller flere beboere.

 • Komme en gang imellem og lave aktiviteter sammen med beboerne.

 • Med til at afholde gudstjenester på Rosenhaven sammen med præsterne.

 • Deltage i store arrangementer og udflugter, hvor der skal laves praktiske opgaver.

 • Tilknyttet vores aktivitetsafdeling,  hvor der laves hobbyting, laves mad, ses film, gås ture, laves gymnastik og meget andet med beboerne.

 • Ledsage beboere til diverse ting udenfor plejecentret.

 • Og meget andet.

De to læseklasser er henholdsvis en 3. og en 6. klasse, der kommer en gang om måneden og læser for beboerne. De enkelte elever læser for hver en beboer, som der er læsevenner med.

Som frivillig får man:

 • Personlig tilfredsstillelse og glæde ved at være noget for og skabe glæde for andre.

 • Et netværk og dermed nogle gode venner, blandt andre frivillige.

 • Tilbud om uddannelse, kurser og foredrag, der klæder dig på til opgaverne.

​Som frivillig skal man ikke overtage det arbejde, de professionelle medarbejdere på Rosenhaven udfører – man skal derimod bidrage med at skabe lidt ekstra indhold i tilværelsen for beboerne. Der bliver lavet en skriftlig aftale med den enkelte frivillige.

Har du lyst til at være frivillig på Rosenhaven, eller ønsker du flere oplysninger, så kontakt frivilligkoordinator Malene Foss Svalling på tlf.: 4477 1977 eller mail: dwax@balk.dk

 

Café Rosenhaven er en del af plejecenter Rosenhaven og er åben for alle pensionister, efterlønnere, beboere og deres pårørende samt de ansatte. Det tager ca. 8 min. at gå fra Skovlunde Station til Rosenhaven, men du kan også tage bus 145 fra stationen.

Åbningstider:

 • Caféens åbningstid er hver dag kl. 11.00-13.30.
 • Lørdag, søndag og helligdage kl. 11.30-13.00.
 • Den varme mad kan købes i tiden kl. 11.30-13.00.
 • Køkken tlf. 4477 3078

Her er delvis selvbetjening, idet vores gæster selv må sørge for bakke og bestik, og vi anretter maden. Til de af vore gæster der har brug for lidt støtte, forefindes bakkeborde til at transportere maden på, men personalet giver gerne en hjælpende hånd, hvis der er brug for det.

Vi laver en ny menuplan hver måned, som kan hentes gratis i caféens åbningstid. På alle hverdage er der mulighed for at købe en lun ret, smørrebrød og kage. Du kan også købe din mad med hjem. 

Diætkost

Har du behov for diætkost ordineret af egen læge, kan vi også klare det. Det kræver bare, at du viser os din lægeordination eller kostvejledning, samt at du sørger for at give os besked, hvis du ikke kommer en dag. 

Højtider

Vi har åbent de fleste dage året rundt.

Priser

Dagens hoved- og biret er prislagt af Kommunalbestyrelsen.

Mere info: 

 

Rosenhaven har ansat en aktivitetsmedarbejder, som sammen med plejepersonalet giver tilbud om samvær og aktivering i mindre grupper.

Rosenhaven tilbyder blandt andet:

 • Siddende dans.
 • Mandeklub.
 • Dameklub.
 • Højtlæsningsgruppe.
 • Lytte til musik.
 • Synge sammen.
 • Kreativ gruppe.
 • Musik og bevægelse.
 • Fælles sang og lege.

Til nogle af vore fester er der mulighed for at invitere familie og pårørende. Ægtefælle er altid velkommen.

Rosenhaven holder fødselsdagsfest i februar. Derudover er der løvfaldsfest, sommerfest og julefrokost.

Alle mennesker oplever sorg i løbet af tilværelsen. Det sker for eksempel, hvis en, man holder meget af, bliver syg og dør.
Reaktionerne er forskellige fra menneske til menneske og afhænger af flere ting, for eksempel hvilken tilknytning man har til den person, man mister. Reaktionen kan også påvirkes af, hvordan man har det på det tidspunkt, ulykken rammer.

Når man mister en, man holder af, sker der som regel det, at man i en periode er slået ud af kurs. Sorgen er altid forbundet med en voldsom forandring - ens verden bliver aldrig den samme igen. Det er vigtigt, at man giver sig selv lov til at græde ud. Gråden er et godt redskab til at bearbejde sorgen. Den virker afspændende på kroppen og fjerner angsten.

Det er vigtigt, at man får den tid, der skal til, før man er parat til at give slip og starte et nyt liv. Men netop med tiden og ved gode venners og families støtte gennemlever man sorgen.
 • Man frigør sig fra fortiden ved efterhånden at acceptere, hvad man har mistet.
 • Man finder en ny hverdag og kan se, at fremtiden trods alt indeholder muligheder, og måske endda nye muligheder.
Hvad med begravelsen?
Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med den personlige sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til. For mange bliver løsningen at ringe til bedemanden og lade ham ordne alt fra dødsanmeldelse til gravsten.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom bedemanden kan hjælpe med at opfylde ens ønsker omkring begravelsen, kan han ikke foretage valg for en. Man skal stadig selv tage stilling til tingene. Det er også værd at huske, at alt hvad bedemanden gør, koster penge. De fleste bedemænd er meget omhyggelige med at informere om dette, så udgifterne ikke pludselig løber løbsk, men man bør alligevel have det in mente.

Det er gratis at bruge kirken og præsten i forbindelse med begravelsen, men alt andet skal man selv betale. Udgifterne vil ofte ligge på omkring 10.000 kr., men prisen kan variere meget, alt efter hvad man vælger af kiste, pynt og så videre.

Hvis man har ret til dansk sygesikring, har man almindeligvis også ret til at modtage begravelseshjælp fra kommunen. Denne hjælp kan dog ikke dække alle udgifter. Hvor stort et beløb den enkelte kan få udbetalt, afhænger af formue og familieforhold. Kommunen kan give nærmere oplysninger om dette. Hvis begravelsen varetages af en bedemand, kontakter han kommunen, som så kan udbetale hjælpen direkte til ham.

Pr. 1/1 2007 er Ballerup Kommune røgfri og det betyder, at der ikke må ryges indenfor i Rosenhaven.

Rygepolitik

 

Gælder for:

Beboere på Plejecenter Rosenhaven

Revideret d. 5/3 2007 og 21/4 2008 0g 6/7 2010

Udarbejdet af:

Brugerbestyrelsen og ledelsen.

Godkendt af ledelsen

5/3 2007 og maj 2008 og 5/8 2010

 

Godkendt i Brugerbestyrelsen d. 26/5 2008 og 13/9 2010

Undtaget herfor er beboernes egne private boliger

I særlige tilfælde, hvor en beboer ikke kan ryge alene på grund af sikkerhedsmæssig risiko, må plejepersonalet godt lade sig invitere ind i beboerens private bolig og ryge sammen med beboeren. Der henstilles dog til, at rygningen foregår udendørs.

Personalet er i de tilfælde, hvor det skønnes påkrævet, ansvarlige for at holde opsyn med beboere, der ryger inde i deres boliger. Dette kan forgå ved hyppig kontakt. I disse tilfælde, vil det være hensigtsmæssigt, at rygningen foregår udendørs.

Der henstilles til, at beboere, der ikke er i stand til at ryge alene uden de er til fare for sig selv og/eller andre lader være med at ryge.

Efter rygning i boligen skal der luftes godt ud, så røgen ikke generer personalet.

Beboeren henstilles til ikke at ryge, mens personalet opholder/udfører deres arbejde i boligen. Efterleves dette ikke, vil arbejdet i boligen blive tilrettelagt herefter.

Beboere og pårørende er velkomne til at benytte haveanlægget og terrasserne i hver ende af boligfløjene, hvor der er opsat askebægere/askekrukker til formålet. Der skal udvises hensyn til ikke-rygerne. Pårørende bedes tømme askebægere efter sig.

Der må ikke ryges i fællesarealer eller i servicerum uanset rummenes ejerforhold.

Læs også om..

Kontakt

Plejecenter
Rosen
haven

Bybjergvej 11 
2740 Skovlunde 

4477 3070

E-mail