Om Plejecenter Sønderhaven

Sønderhaven består af tre forskellige elementer: Et plejecenter for ældre med 48 plejeboliger og otte kortidsboliger, et bofællesskab for yngre udviklingshæmmede med 12 boliger, og 16 ældreboliger fordelt med otte 2-rums og otte 3-rumsboliger.

I den største af de fire bygninger ligger plejeboligerne på 1. og 2. etage. I stueetagen er en stor dejlig café, som har åbent for frokostservering alle hverdage fra kl. 11 til 14, og som også anvendes til aktiviteter og arrangementer. I tilknytning til caféen er et stort aktivitetscenter for alle pensionister i Ballerup. I stueetagen ligger endvidere en tandlægklinik,  fysioterapi, ergoterapi og et daghjem  for byens demente borgere.

Sønderhaven er  et ”Innovations Center”. Et sted hvor 1000 idéer skal udfolde sig, og hvor vi arbejder med at tænke nye løsninger  i forhold til fremtidens pleje og omsorg for ældre og funktionshæmmede. Vi arbjederbl.a. med udvikling og afprøvning af ny velfærdsteknologi, inddragelse af nye fagligheder og udvikling af tværfagligt samarbejde i medarbejdergruppen og involvering af lokalsamfundet i hverdagslivet i Sønderhaven.

Centret rummer desuden  en række spændende energiløsninger herunder undnyttelse af solernergi og en ny type jordvarmeanlæg.

Læs meget mere om centret i KAB's informationspjece, som du kan se ude til højre.

Byggeriet er opført i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab. Alle boligerne anvises af Ballerup Kommune, men udlejes af KAB, der er administrationsselskab for Ballerup Ejendomsselskab.

Centerleder
Dorthe Flindt Larsen
dol2@balk.dk
tlf. 4477 3131

Funktionsleder for sygepleje
Hanne Edelsten Andersen
hana@balk.dk
tlf. 2516 9776

Funktionsleder for pædagogik og aktiviteter
Sommer Bøtter
bsbo@balk.dk
tlf. 4240 1864

Vi tilbyder rundvisninger i Sønderhaven, hvor du kan se den spændende arkitektur, haveanlæggene og kunstværkerne, der er integreret i både bygninger og landskab.

Rundvisningen varer ca. 1 time og indledes med en kort introduktion til Sønderhavens visioner og praksis.

Grupper

Grupper kan bestille rundvisninger efter aftale. Rundvisningen koster 500 kr. + 40 kr. per person. Grupper skal betale for minimum 10 personer.

Bestilling sker ved henvendelse på tlf. 44 77 17 90 (kl. 10-14) eller mail soenderhaven@balk.dk

Om blot 10 år vil der være 30 pct. flere ældre over 80 år end i dag - og dermed også et større antal ældre, der har behov for pleje.

Den udsigt kræver nye metoder, mere og ny teknologi og måske et helt nyt syn på, hvordan vi løser opgaverne, så ældre og handicappede kan leve et trygt liv, hvor de oplever livskvalitet i dagligdagen.  

I Sønderhaven arbejder vi med innovation som en disciplin. Alle medarbejdere bliver  trænet i at udtænke nye og kreative løsninger på, hvordan vi kan imødekomme beboernes behov. Det drejer sig om alle behov: sygepleje, træning for at styrke eller vedligeholde funktionsevner, oplevelse af nydelse ved måltider, meningsskabende aktiviteter og oplevelsen af nærvær og samhørighed med andre.

Vi sætter systematisk spørgsmålstegn ved vanetænkningen.

Vi udfordrer antagelserne  om, hvordan dagligdagen på et plejecenter eller i et bofællesskab skal forme sig, Vi har særligt fokus på tre områder: Velfærdsteknologi, arbejdspladsen og aktivt medborgerskab.

Velfærdsteknologi

Der er store forventninger til, at ny teknologi kan levere svar på en række af fremtidens udfordringer.

Nye velfærdsteknologiske løsninger anses for at rumme meget store muligheder: de kan gøre ældre mere selvhjulpne og uafhængige af andre; de kan lette medarbejdernes opgaver og mindske den fysiske nedslidning blandt personalet; og de kan skabe en mere effektiv drift. 

Innovation ved hjælp af teknologi handler ikke bare om at indkøbe smarte nye robotter og apparater. Det er vigtigt, at både brugerne og medarbejderne er aktivt involveret i hele processen med at udvælge og afprøve velfærdsteknologiske løsninger. I den proces indgår også etikske overvejelser om anvendelse af teknologi.Vi vil være eksperter i at drive den type processer.

Vi arbejder også tæt sammen med virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi. Medarbejdere i Sønderhaven  mødes med opfindere og udviklere, og  formidler her deres dybe viden om både beboernes og arbejdspladsens behov for og krav til teknologiske løsninger.

Arbejdspladsen

Vi arbejder med at skabe en højere kvalitet i pleje og omsorg ved at arbejde tværfagligt og tilrettelægge arbejdsplanerne på en måde, som styrker medarbejdernes fokus på beboernes behov.. Vi har f.eks. ansat pædagoger i plejecentret og sundhedspersonale i bofællesskabet, så flere fagligheder bringes i spil. Alle medarbejdere arbejder i skiftende vagter, således at de både har dag- og aftenvagter. Endvidere varetager de alle opgaver omkring en beboer (rengøring, tøjvask, måltider og personlig pleje)

Det betyder, at medarbejderne kender beboernes dagsrytme og funktionsniveau godt og har bedre forudsætninger for at forstå deres behov og sammen med beboerne planlægge, hvordan daglige gøremål kan indgå som træning for at vedligeholde funktionsevner.

Aktivt medborgerskab

Vi ønsker, at Sønderhaven skal være et dynamisk sted, der summer af liv. Et sted, hvor borgere fra lokalområdet og pårørende mødes med beboere i Sønderhaven til samtaler, samvær om interessefællesskaber og sætter aktiviteter i værk..

Sønderhaven skal være kendetegnet ved og kendt som et åbent hus, hvor alle, der frivilligt ønsker at bidrage med deres ressourcer til at skabe et levende miljø til glæde og gavn for Sønderhavens beboere, skal være en velkommen del af dagligdagen.

Vi arbejder med at udvikle nye metoder til at samarbejde med andre og involvere deres ressourcer, som kan øge kvaliteten i vores omsorg fællesskabets sårbare 

Det er en stor beslutning at flytte til en ny bolig, og den kan føles endnu større, når den ny bolig indebærer en helt anden boform.

Plejeboligerne ligger på 1. og 2. sal, og er placeret i fire grupper med 12 lejligheder, som er fælles om et køkken/alrum, en opholdsstue og nogle mindre hyggekroge. I 1.sals niveau er en bred terrasse, som følger bygningens indre mur hele vejen rundt. Der er flere udgange til terrassen, hvor der er god plads til ophold og udsigt til den indre have. På 2. sal er der store balkoner på bygningens yderside med udsigt over lokalområdet.

Lejlighedens bruttoareal er 75,4 m2, hvoraf godt halvdelen ligger i fællesarealerne. Lejlighedens opholdsrum har en køkkenniche med køleskab og vask, og der er mulighed for at tilslutte en kaffemaskine eller el-kedel. Boligen er udstyret med antennestik til radio og TV. Det er Yousee, der lever antennesignalerne, og den lille TV-pakke er installeret. Endvidere er der telefonstik og kaldeanlæg til personalet.

Soveværelset er adskilt fra opholdsrummet med en rumdeler, som kan afmonteres, hvis man ønsker det. Der er et stort klædeskab og en seng med madras.

Boligformen indebærer, at du kommer til at leve tæt sammen med andre, og den inviterer til at indgå i sociale fællesskaber med de øvrige beboere. Men du bestemmer selv, hvordan din hverdag i Sønderhaven skal være. Dagens måltider serveres i køkken/alrummet, og det er en god indgang til at lære de øvrige beboere at kende, men det er altid muligt at vælge at spise i sin bolig. Det er i høj grad muligt også at vælge en mere privat tilværelse, hvis du ønsker det.

Du kan ansøge din bopælskommune om hjælp til boligindskud og boligstøtte. Støtten er afhængig af din indkomst og formue. Du kan kontakte boligstøttekontoret i din kommune, som kan svare på spørgsmål om disse forhold.

Indskud 36.262 kr.
Husleje   7.879 kr.
A conto varme      195 kr.
A conto el      470 kr.
A conto vand      151 kr.
Antenne m.v.        162 kr.
Ophavsafgift        30 kr.
Husleje inkl. a cont forbrug   8.887 kr.

 

Servicepakker

Kost, vask, rengøring og personlig hygiejne er ydelser, som plejecentrets beboerre betaler for udover huslejen. Disse serviceydelser er samlet i fem forskellige pakker, og prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen.

Kostpakken: Alle måltider og mellemmåltider, som afregnes ved en månedspris . Hvis man ikke er hjemme, kan man afmelde måltider og få refusion for disse. Afmelding skal ske senest kl.12 dagen før.

Linnedpakke: Sengelinned og håndklæder, som leveres efter behov. Man kan bruge sit eget linned, men vi har ikke mulighed for at vaske det i Sønderhaven. Vask af sengelinned på vaskeri koster fuld linnedpakke.

Tøjvask: Vask af beklædning og boligtekstiler. Ved indflytning skal alt tøj mærkes med navn og bolignummer - der findes en maskine til dette i Sønderhaven. Tøjvasken foregår i vaskeriet i Sønderhaven.

Rengøring og toiletartikler: Ballerup kommunes kvalitetsstandard er rengøring i lejligheden hver 14.dag. Vi anvender redskaber og rengøringsmidler, der er arbejdsmiljømæssigt godkendt, og kan derfor ikke påtage os regngøring med midler indkøbt af beboerne. 

Vinduespolering: Udvendig og indvendig i boligen to gange om året.

Priser for servicepakker 2015

Kostpakke       3.345,71 kr.
Linnedservice         161,00 kr.
Tøjvask         223,50 kr.
Rengøring og toieltartikelr         223,50 kr.
Vinduespolering           12,50 kr.

Sønderhavens otte korttidsboliger er et tilbud til borgere, som i en periode har behov for pleje og hvor hjemmehjælp i eget hjem ikke er tilstrækkeligt. Det kan være efter et hospitalophold eller det kan være et aflastningsophold for borgere med nedsat funktionsevne, der bliver passet i eget hjem af pårørende. Visitationen anviser borgere til ophold i korttidsboligerne.

Boligerne består af et opholdsrum, soveværelse og badeværelse. Opholdsrummet er udstyret med en køkkenniche med vask og køleskab, og der er mulighed for at tilslutte en kaffemaskine eller el-kedel. Dette udstyr findes ikke i lejligheden og er således noget, man selv skal medbringe.

Soverværelset, som er adskild fra opholdsrummet med en halvvæg, er udstyret med seng, sengebord og klædeskab.

Boligerne er møbleret med to armstolde, spisebord, en hvilkestol med fodskammel, sofabord og reol.  Endvidere er der TV, hvor Yousee's lille programpakke er installeret.

Man betaler ikke husleje i en korttidsbolig, men man skal betale for kost,  linned, tøjvask og rengøringsartikler. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen en gang om året.

Dagsprisen i 2015 er 129,99 kr.

Sønderhaven har 16 ældreboliger, som er placeret i to bygninger i tre etager. I den ene er boligerne indrettet til enlige og i den anden til par. Alle lejligheder har altaner, hvor der er god plads til ophold.

Boligerne har to rum. Køkken/alrum og stue ligger i åben forbindelse, så det er let for gangbesværede eller kørestolsbrugere at komme rundt i boligen.

De grønne arealer mellem husene er beplantet med forskellige træer og planter. Her er også placeret bænke med plads til ophold.

S-togs stationen ligger kun 200 meter fra Sønderhaven ad en gangsti, som fortsætter til Måløv, hvor der er to supermarkeder, apotek, posthus og flere små butikker.

Pris 

Det er visitationsudvalget i Ballerup kommune, der behandler ansøgninger om ældreboliger.  Du kan få et ansøgningsskema ved enten at ringe til Visitationen på telefonnummer: 44 77 60 70 eller sende en e-mail til hjm-vis@balk.dk 

  • Boligerne tildeles borgere med et lettere nedsat funktionsniveau som f.eks. dårlig gangfunktion
  • Tildeling af bolig sker hver gang ud fra en behovsvurdering, og ikke efter anciennitet
  • Tredje gang du takker nej til en tilbudt bolig, bliver du fjernet fra ventelisten, og skal søge på ny.

Du kan ansøge din bopælskommune om hjælp til boligindskud og boligstøtte. Støtten er afhængig af din indkomst og formue. Du kan kontakte boligstøttekontoret i din kommune, som kan svare på spørgsmål om disse forhold.

Prisen på 2-rums boliger 76,82m2

Husleje 7.850 kr.
Varme 382 kr.
Vand 382 kr.
El 320 kr.
Antenne 85 kr.
Ophavsret 22 kr.
Månedlig leje incl. a conto forbrug 8.597 kr.
Indskud 36.932 kr.

 

Prisen på 3-rums bolliger 87,05 m2

Husleje 8.740 kr.
Varme 399 kr.
Vand 363 kr.
El 399 kr.
Antenne 85 kr.
Ophavsret 22 kr.
Månedelig leje incl. a conto forbrud 9.572 kr.
Indskud 41.853 kr.

Bofællesskabet Sønderhaven, er et § 108 bo-tilbud, til dig, hvis du har en form for udviklingshæmning. Der er altid personale til rådighed for at støtte og hjælpe dig der, hvor du kan have brug for det - enten fysisk eller psykisk.

I Sønderhavens bofællesskab bor tolv bofæller med hvert sit behov for støtte. Her er mange gode grin, god atmosfære og masser af omsorg for hinanden.

Det er vigtigt, man føler sig set, hørt, forstået og respekteret for den, man er. Personalet er derfor nysgerrige, hjertevarme, engagerede og flerfagligt sammensat med en anerkendende tilgang. Udover at de er fagligt velfunderede, er de meget bevidste om at se mennesket bag evt. diagnoser med stor respekt for bofællernes ret til selvbestemmelse. 

Lejlighederne er fordelt med seks på hver etage. Men alle bofæller færdes på begge etager og spiser enten sammen, på tværs eller på skift, alt efter lyster og behov. Man kan også spise eller hygge i sin egen lejlighed, hvis man vil det.

 

Aktivitetscenteret, som ligger i plejecentrets stueetage i tilknytning til caféen, er åben for alle pensionister i lokalområdet og drives på frivillig basis af brugerne.

Her er billardbord og gode muligheder for at hygge sig over en kop kaffe eller et spil kort. Aktivitetscenteret holdes jævnligt bankospil, arrangerer foredrag og udflugter.

Caféen er åben alle hverdage fra kl.11 til 14. Her serveres smørrebrød, sandwiches, lune retter, kager og drikkevarer.

Læs også om..

Kontakt

Plejecenter Sønder
haven

Søndergårds Allé 100
2760 Måløv

 

4477 1790

E-mail