Tilskud til tandpleje - tilmelding

Log in med Nemlogin
Log ind med dit NemID
Start med at klikke på ovenstående link, for at indsætte dine NemID oplysninger.
Tilmelding

Hvis du ikke modtager helbredstillæg, er du ikke omfattet af tandpleje-ordningen. Du kan derfor ikke få tilskud til tandpleje. Du kan læse mere på borger.dk, hvor du kan søge om helbredstillæg (helbredskort).