Om Toftehaven

Her kan du læse al information om Plejecenter Toftehaven. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte os via boksen til højre.

Velkommen til Plejecenter Toftehaven

Toftehaven er et af Ballerup kommunes største plejecentre med i alt 65 pladser.

Huset ejes af boligselskabet Baldersbo, visitationsretten til boligerne og driften har Ballerup kommune.

Toftehaven blev bygget i 1968 , er i 1981 og 2004 blevet udvidet og gennemgribende renoveret, således at boligerne i dag fremstår som tidssvarende og rummelige lejligheder med ét eller to rum og adgang til have eller altan.
 
Huset er opdelt i fire plejeafdelinger:
 
Lærken med 16 boliger og i alt 20 pladser, idet 4 af boligerne er til ægtepar.
 
Svalen med 20 boliger i to etager i en helt ny fløj.
 
Viben med 12 boliger.
 
Pirolen består af et bofællesskab til 8 borgere med demens og særlige behov, samt 5 almindelige plejeboliger.

Når en ny beboer flytter ind på Toftehaven, er det vigtigt for plejepersonalet at kende det enkelte menneskes livshistorie i form af personlighed, interesser og vaner, så vi kan tilpasse pleje, behandling og aktiviteter efter den enkeltes behov.

Her på Toftehaven har vi et værdisæt som du kan læse om nedenfor.

 • Vi har rammer og en atmosfære, som sikrer beboeren et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familien og kommunes øvrige borgere.
 • Vi sikrer beboerne vilkår, der tilgodeser selvbestemmelse og aktivitet samtidig med, at behovet for behandling, pleje og omsorg dækkes.

Plejen er tilrettelagt efter principperne for Leve-bo miljøer. Pricipperne for Leve-bo miljøerne tager afsæt i beboernes individualitet og selv- og medbestemmelse, det vil sige, at plejen tilrettelægges efter beboernes behov, ønsker og vaner.

Der er frihed til forskelligheder og åbenhed overfor forandringer.  Berboerne bor i overskuelige miljøer med mulighed for valg mellem deltagelse i nabofællesskabet eller væren i den private, individuelle bolig.

Personalet arbejder på beboernes domæne, og deres arbejdstid er nogenlunde ligeligt fordelt hen over beboernes vågne timer.  Måltiderne og andre huslige gøremål er centrale for hverdagslivet, og der tilrettelægges andre aktiviteter i et samarbejde mellem beboerne, deres familier og personalet.

Centerleder:
Dorthe Flindt Larsen

Afdelingssygeplejerske for Pirolen og Lærken:
Berit Juhl Schau

Afdelingssygeplejerske for Viben og Svalen:
Jette Hjuler Madsen

Teknisk serviceleder
Lars Kejser
Telefontid ml. 8-9 på tlf. 41 75 99 65.

Sekretær:
Helle Busch Madsen
Træffetider:
Mandag, tirsdag, onsdag klokken 8-13
Torsdag klokken 12-17
Fredag klokken 8-13

Aktivitetsmedarbejder:
Henriette Eliasen

 

Se nærmere  under "Toftehavens Aktiviteter".

Den månedlige aktivitetskalender ligger også under "Toftehavens aktiviteter".

 Vi søger frivillige, der har lyst til at være en del af hverdagen for vores beboere i Toftehaven.

Det kræver ikke særlige kompetencer at være frivillig i Toftehaven, kun lysten til at glæde andre.
Som frivillig er det samværet og nærværet med vores beboere, der er det centrale. Har du en time om ugen til at besøge os og danne venskaber, gør det en kæmpe forskel. Har du lyst og tid til mere, er det bare dejligt. Det er derfor op til dig selv – og beboerne naturligvis – hvad I vil lave. 

Det kan være at:

 • Spille kort
 • Drikke kaffe
 • Bage kage
 • Gå en tur
 • Se på billeder
 • Lave håndarbejde
 • Højtlæsning
 • Indkøbsture
 • Eller noget helt andet.

Har du lyst til at høre mere om det frivillige arbejde på Toftehaven, så kom og besøg os i hverdagene indtil kl. 15 på Nygårdsvej 35.

Kontakt aktivitetsmedarbejder Henriette Eliasen eller aktivitetsassistent Katja Møller.

Der forefindes ikke café på Toftehaven.

Der afholdes hvert forår og efterår et fælles beboer- og pårørendemøde.

Samarbejdet og dialogen mellem personale, beboere og pårørende er centralt for, at Toftehaven er et godt sted at leve og bo. Derfor holder vi hvert år to stormøder, hvor plejecenterleder Dorthe Flindt Larsen fortæller om plejecenterets udvikling og udfordringer, og hvor beboere og pårørende har mulighed for at komme med deres input, ideer, ris og ros i et fælles forum.

De lovpligtige tilsyn omhandler tilsyn fra Kommunalbestyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Fødevareregionen og Arbejdstilsynet (herunder arbejdsmiljøet) samt Brandtilsyn.

Her på Toftehaven har vi målsætning om at:

 • Toftehaven har rammer og en atmosfære, som sikrer beboeren et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familien og kommunes øvrige borgere.
 • sikre beboerne vilkår, der tilgodeser selvbestemmelse og aktivitet samtidig med, at behovet for behandling, pleje og omsorg dækkes.
 • sikre den faglige udvikling for personalet i et sundt arbejdsmiljø.
 • forvalte de midler, der er stillet til rådighed med hensyn til administration, personale, inventar og bygninger på en hensigtsmæssig måde.

Diaglogbaseret aftale

Tilsyn

Kontakt

Plejecenter
Toftehaven

Nygårdsvej 35 
2750 Ballerup 
 

4477 3151 ​

E-mail