Bofællesskaber for voksne med særlige behov

Idéskitse, udenomsområde bofællesskab

Foto: Idéskitse, udenomsområde bofællesskab (Rørbæk & Møller Arkitekter Aps)

I løbet af 2017 starter ombygningen af UCC til boliger og dagbeskæftigelse til borgere med udviklingshæmning. Ombygningen vil ske i et tæt samarbejde med borgere og deres pårørende fra de nuværende små botilbud. 

Priserne er underlagt reglerne for støtte boligbyggeri. Derfor vil huslejen tilsvarende blive holdt nede.  

Det er noget, vi arbejder på at få etableret. Der ganske god plads rundt om bygningerne, så det kunne være en mulighed at den enkelte får sin egen lille have. 

Ja, hvis det er beboernes ønske vil der vil blive mulighed for dette samtidig med, at man kan skabe relationer mellem enhederne. Der vil også være nye beboere og mulighed for at kunne vælge at få nye nærmeste naboer. Det er ikke endeligt besluttet endnu.

Personer der står på venteliste eller personer der har et stærkt ønske om at flytte tilbage til Ballerup Kommune. Det er visitationsudvalget der står for den opgave.

 

Ja, det fortsætter.

Kontakt

Centerchef 
Eva Borg

4477 2921

E-mail