Udbudsbazar - hvordan samarbejder Ballerup Kommune med erhvervslivet?

Udbudsbazar 2019

INVITATION

Udbudsbazar - hvordan samarbejder Ballerup Kommune med erhvervslivet?

Ballerup Kommune inviterer igen i år til dialog med erhvervslivet om udbud og samarbejdsmuligheder efter budgettet for 2020 er vedtaget. 

Vi indgår mange forskellige typer af samarbejder med virksomheder. Nogle typer af samarbejde starter med et udbud, andre starter på vores digitale "håndværkerportal". Nogle typer af samarbejder handler om at afprøve velfærdsteknologi på et plejehjem, andre handler om at effektivisere en arbejdsgang i administrationen. 

Kom og få indblik i, hvordan vi samarbejder med erhvervslivet på områder som fx velfærdsteknologi, digitalisering og anlæg. Vi præsenterer eksempler på, hvilke krav vi stiller til potentielle leverandører og hvilke opgaver, vi forventer at gennemføre i 2020. 

Der bliver rig lejlighed til at møde medarbejdere i kommunen og stille spørgsmål til, hvordan kommunen samarbejder med erhvervslivet. Mødet er åbent for alle virksomheder og det er gratis at deltage.

 

PROGRAM

14.00 Velkommen 
v/ Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune

 
14.10: Præsentation af områder og opgaver i Ballerup Kommune 
To eksempler på, hvordan Ballerup Kommune arbejder med udbuds- og indkøbspolitikken v/ Indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen
IoT og innovation i Ballerup Kommune - en invitation til samarbejde v/ Digitaliseringschef Jens Kjellerup Hansen
Velfærdsteknologi, der understøtter borgernes selvhjulpenhed og giver en effektiv administration v/ Centerchef for Social- og Sundhedsområdet Eva Borg
Kommende anlægsopgaver og kommunens digitale håndværkerportal v/ Centerchef for ejendomme Mads Bo Bojesen
 
14.30 Få en snak med Ballerup Kommune - besøg de forskellige stande
Stand 1: Generel indkøb af varer og tjenesteydelser v/ Indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen
Stand 2: Iot og innovation v/ Digitaliseringschef Jens Kjellerup Hansen og afsnitsleder Sussi Kjær Andresen
Stand 3: Velfærdsteknologi v/ Stabschef Pernille Bruun-Guassora og Velfærdsteknologi koordinator Niels Kisku 
Stand 4: Ejendomsområdet: Anlægs- og driftsopgaver v/ Centerchef Mads Bo Bojesen
Stand 5: Byudvikling v/ Planchef Lars Algreen
 
 
16.00 Tak for i dag
 
TILMELDING

Dato:
 Torsdag den 5. december 2019, kl. 14.00-16.00

Sted: Atriet på Rådhuset, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Tilmeldingsfrist: Mandag den 2. december 2019 

Tilmeld dig her

1