Udbudsbazar: Virtuelt møde om opgaver og udbud i 2021 i Ballerup Kommune

Få et overblik over nogle af de udbud og opgaver som Ballerup Kommune har i budgettet for 2021 på vores virtuelle møde torsdag den 25. februar. 
 
Områderne dækker bl.a. bygningsvedligeholdelsesopgaver, indkøb af varer og serviceydelser, anlægsopgaver samt IT.
 
Kommunen har hvert år en række større og mindre udbud, opgaver og indkøb, som private leverandører kan byde ind på. På mødet kan du høre en række korte præsentationer om de opgaver, der udbydes samt møde repræsentanter fra relevante centre i Ballerup Kommune.
 
Mødet er åbent for alle virksomheder, og det er gratis at deltage.
 

Tilmelding

Dato: Torsdag den 25. februar 2021, kl. 14.00-15.30 
 
Sted: Virtuelt - Mødet afholdes virtuelt på Zoom. Som tilmeldt modtager du link til møderum dagen før mødet
 
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 24. februar 2021 kl. 12.00 
 
Tilmelding: Tilmeld dig her

 

PROGRAM

14.00: Velkommen
v/ Borgmester Jesper Würtzen 
 
14.05: Deltagerne præsenterer sig med navn og virksomhed
v/ Borgmester Jesper Würtzen 
 
Fire emner præsenteres:
14.15: Kommende opgaver på bygningsvedligehold i Ballerup Kommune
v/ Ejendomschef Mads Bo Bojesen
 
14.25: Kommunens indkøb af varer og serviceydelser
v/ Indkøbs- og Udbudschef Mette Kongsgaard Jensen
 
14.35: Kommunens anlægs- og vejopgaver
v/ Anlægschef Annemarie Arnvig Jørgensen
 
14.45: Kommunens digitaliseringsprojekter
v/ Digitaliseringschef Jens Kjellerup Hansen
 
14.55: Vi laver fire digitale møderum til hvert af de præsenterede emner, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål
 
15.30: Tak for i dag
 

Teknisk set-up

Vi bruger Zoom til Udbudsbazaren. Du modtager et link, hvor Udbudsbazaren starter live på torsdag den 25. februar kl. 14.00. 
Efter velkomst og præsentationerne kan du klikke på et af de fire digitale mødelokaler, hvor du ønsker at høre mere eller stille spørgsmål. Vi opfordrer til at stille spørgsmål via chatfunktionen, og så kan man evt. uddybe mundtligt.
1