Uddannelsesvejledning for 8. - 10. klasse

Elever i 9. og 10. klasse skal senest d.1. marts tilmelde sig en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Tilmeldingen findes på www.optagelse.dk

Der er også hjælp at hente på Uddannelsesguiden: Uddannelsesguiden til forældre  

Uddannelsesvejlederne på skolerne hjælper og vejleder og eleverne med at træffe det rigtige valg.

Hvis du ikke går i skole og gerne vil tilmelde dig en ungdomsuddannelse, kan du henvende dig til din UU-Vejleder for at få hjælp. 

Find din vejleder på minvejleder.dk

Der er mulighed for, at elever fra 8. klasse kan komme i erhvervspraktik. Det kan enten være individuelt eller klassepraktik.

For at komme i praktik skal eleven aflevere en praktikseddel til UU-Vejlederen:  [LINK TIL PRAKTIKSEDDEL]

Hvis eleven har været i individuel praktik, er der mulighed for at få eventuelle transportudgifter refunderet, hvis afstanden mellem skole/hjem og praktikstedet er mere end 5 kilometer, og transporten ligger inden for Hovedstadsområdet - DOT. [LINK TIL refusionsblanket]

Særlige praktiksteder

UU-Vestegnen har aftale med nogle virksomheder om at koordinere elevernes ønsker om erhvervspraktik.

Det gælder for Forsvaret og militærpraktik: Information om og ansøgning til Militærpraktik.

Introdage i 8. klasse

Elever i 8. klasse besøger ungdomsuddannelserne: 

  • En dag på SKILLS
  • To dage på en erhvervsuddannelse
  • To dage på en gymnasial ungdomsuddannelse

Brobygning 9. klasse

Brobygning i 9. klasse er et tilbud til ikke-uddannelsesparate og/eller uafklarede elever.

Brobygning 10. klasse

Alle elever i 10. klasse skal mindst 5 dage i brobygning.

På hjemmesiden www.brobygning.net kan du læse mere om kurserne.

 

Eleverne fra 8. og 9. klasse bliver undervist i faget 'Uddannelse og job' af skolevejlederen i samarbejde med lærerne på den enkelte skole. Det kan både være undervisning på skolen eller undervisning i det omkringliggende samfund, som eksempelvis på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder.

Forløbene skal give eleverne indtryk og viden om job og uddannelsesmuligheder efter folkeskolen. Skolevejlederen og uddannelsesvejlederen sørger for en god progression i forløbne, så eleverne får de bedste forudsætninger for at kunne vælge en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

 

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning via chat, telefon og mail, og der er også tilbud om digitale møder med aktuelle temaer. eVejledningen har åbent dag, aften og weekend.

Læs mere om eVejledning her

Når du gerne vil du gerne begynde på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, så skal din skole vurderer, om du er uddannelsesparat. Det er vigtigt, at du kan opfylde de personlige, sociale og faglige krav, som uddannelsen stiller, så du får et godt uddannelsesforløb og en god uddannelse.

At blive uddannelsesparat er en løbende proces, der arbejdes med fra 8. klasse. For ikke-parate elever tilrettelægger skolen sammen med dig og din uddannelsesvejleder en særlig skole- og vejledningsindsats, hvor det fremgår, hvilke områder du skal arbejde med for at blive uddannelsesparat. Dine forældre inddrages løbende.

Læs mere på UG.dk: 

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

Uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse

Eleverne bliver uddannelsesparathedsvurderet fra 8. klasse.

Herefter vil de uddannelsesparate elever blive tilbudt individuelle samtaler med skolevejlederen.

De ikke-uddannelsesparate elever vil få tilbudt samtale med uddannelsesvejlederen på skolen.

Skolevejlederen og uddannelsesvejlederne samarbejder om at skabe de bedste forudsætninger for, at eleven i samarbejde med forældre og skolen kan træffe det rette valg efter folkeskolen.

 

Elever i 8. klasse skal arbejde med en studievalgsportfolio, som skal vedlægges ansøgningen om optag på en ungdomsusddannelse. Eleverne kan finde deres studievalgsportfolio på www.minuddannelse.net

Du skal bruge dit UNI-Login fra skolen for at logge ind.

 

Kontakt

Uddannelsesvejledning

E-mail