Du kan søge Valborg Hansens Mindelegat

ansøgningsfrist
21. maj 2020

Bestyrelsen for Valborg Hansens Mindelegat uddeler hvert år legatets årlige renteindtægter.

I 2020 uddeles i alt 58.000 kroner, og legatet fordeles efter følgende kriterier: 
 
29.000 kroner uddeles til velgørende formål inden for Ballerup Sogn, dog fortrinsvis til fordel for velgørenhedsarbejde i relation til kommunens børn.
 
29.000 kroner uddeles til forskønnelsesforanstaltninger i Ballerup Sogn, hvad enten det sker i form af anskaffelse af skulpturer, anden kunst eller til anlæg i haver, parker og lignende.

Sådan ansøger du

Ansøgningen om legatmidler fra Valborg Hansens Mindelegat sender du til Ballerup Kommune, Sekretariatet for Politik og Borgerservice, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, eller att. Lone Vester på borgmestersekretariatet@balk.dk

Ansøgningsfristen er torsdag den 11. juni 2020

Legatmodtagere og legaternes størrelse bliver offentliggjort på ballerup.dk