Vi gør trafikken i Viften/Gl. Skovlunde mere sikker

Skilit 40 kilometer i timen
9. oktober 2020

For at skabe mere trygge og sikre rammer for beboerne i Viften/Gl. Skovlunde indfører vi en 40 km/t-hastighedszone med forskellige hastighedsdæmpende tiltag.

Anlægsarbejde og trafikafvikling

Anlægsarbejdet med at gøre trafikken mere sikker i Viften/gl. Skovlunde begynder på Ejbyvej i efterårsferien og fortsætter til foråret 2021. Trafikken kan passere i hele perioden, men i uge 42-46 må du forvente øget ventetid omkring skolen, da to biler ikke kan passere på én gang.

I uge 43-51 fortsætter anlægsarbejdet på den sydlige del af Ejbyvej, hvor vi opsætter et midlertidigt trafiksignal i hver ende således, at bilister skal afvente at kunne køre forbi. Det medfører øget rejsetid for bilister. Vi etablerer afspærring, så eleverne trygt kan cykle til skolen.

Vi beder bilister vise ekstra hensyn i anlægsperioden, så det er trygt at færdes på Ejbyvej for både elever og entreprenørerne, der udfører opgaven.

Vi gør trafikken i Viften/Gl. Skovlunde sikrere

Tryk på billedet for at se det i større format.

Ejbyvej: Fartsænkning og øget trafiksikkerhed for bløde trafikanter

På den nordlige del af Ejbyvej bliver der etableret to bump og ved Skovlunde Skole, Afd. Rosenlund, kommer der en krydsningshelle, som gør, at fodgængere kan krydse vejen i to tempi.

På den sydlige del af Ejbyvej bliver cykelsti og fortov udvidet. Formålet er at sænke hastigheden samt øge trafiksikkerheden for skolebørn og de bløde trafikanter.

 

Boligveje i Viften/Gl. Skovlunde: Fartsænkning med skilte og enkelte bump

På boligvejene etablerer vi en 40 km/t-hastighedszone –primært med skiltning. Hastighedszonerne sender et klart budskab om den påbudte hastighed, hvor politiet kan udstede bøder ved hastighedsoverskridelser. Kun på enkelte veje bliver skiltning suppleret med bump på grund af højere gennemsnitslige hastigheder og trafikmængder.

Har du spørgsmål til hastighedszonerne og fartdæmpning i Viften/Gl. Skovlunde, er du velkommen til at kontakte Ballerup Kommunes Team Mobilitet på c-bem-mobilitet@balk.dk