Vi har brug for dig!

Log in med Nemlogin

Start med at klikke på ovenstående link: Login med NemID, for at indsætte dine NemID oplysninger.

Dagtilbuds- og skoleområdet

Mandag den 20. april begyndte Ballerup Kommune den gradvise genåbning af dagtilbud, skoler, BFO og klub. En række skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen i forhold til fx flere og mindre børnegrupper betyder, at der er rift om personalet. Vi har derfor brug for flere hænder i vores børnehuse. Meld dig her.

Sundheds- og plejeområdet

Hvis du er interesseret i at hjælpe med at varetage plejen af vores ældre og svage/udsatte borgere eller gå det sundhedsfaglige personale til hånde, skal du også melde dig her.

Tak for din henvendelse. For at kunne håndtere din ansøgning, skal du have opholds- og arbejdstilladelse. Vi kan i stedet henvise til Røde Kors og andre frivillige organisationer.

Dokumentation
Vedhæft dokumentation for opholds- og arbejdstilladelse.
Filer skal være mindre end 8 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf
Klik på knappen og vælg fil
Vedhæft dokumentation for autorisation.
Filer skal være mindre end 8 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf
Klik på knappen og vælg fil
Tidligere erfaring
Vedhæft dokumentation for tidligere erfaring. Hvis du ansættes, har din erfaring betydning for din lønplacering.
Klik på knappen og vælg fil
Filer skal være mindre end 8 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf
Vælg evt. flere tidspunkter.
Samtykke til straffe- og børneattester

Vi beder dig give samtykke til, at vi må indhente straffe- eller børneattest. Hvis vi anmoder om eller indhenter sådanne attester, er evt. ansættelse betinget af, at disse attester er tilfredsstillende.