Boligansøgningsformular

Bemærk! Ansøgningen kan ikke indsendes uden at logge på med NemID. Hvis du ikke har det, bedes du henvende dig til Ballerup Kommune - Borgerservice på tlf: 4477 2000

Log in med Nemlogin
Stamoplysninger
Ballerup Kommune kan ikke akut hjælpe dig med en bolig, hvis du er flyttet til kommunen med et såkaldt forudsigeligt boligproblem. Fx hvis du er flyttet ind hos familie eller bekendte eller har en midlertidig lejekontrakt
Du bedes venligst angive din månedlige brutto indkomst (før skat), idet det har stor betydning for hvordan vi kan prioritere din ansøgning
Fastnet eller alternativt telefonnummer
Ved at oplyse dit telefonnummer er du sikker på, at vi kan få fat på dig, hvis vi mangler nogle oplysninger. Husk altid at opdatere dine oplysninger, fx hvis du får nyt tlf.nr.
Ægtefælle/Samlever
Hvis du har en ægtefælle/samlever, der skal bo sammen med dig i boligen, skal du oplyse cpr. nr. på ham/hende. Du skal oplyse dette, så vi har de rigtige oplysninger, når vi behandler din boligansøgning
Anføres kun hvis forskellig for din
Anføres kun hvis forskellig fra din
Anføres kun hvis forskellig fra dit
Anføres kun hvis forskellig fra din
Du bedes venligst angive din hustrus eller samlevers månedlige brutto indkomst (før skat), idet det har stor betydning for hvordan vi kan prioritere din ansøgning
Øvrige oplysninger

Hvis du har hjemmeboende børn eller dine børn boende hos dig noget af tiden, skal du oplyse cpr. nr. på dem.

Børn
Her skal du oplyse, hvor mange børn der skal bo sammen med dig i boligen, uanset om børnene bor helt eller delvist hos dig. Du skal oplyse barnets cpr. nr., så vi har de korrekte oplysninger, når vi behandler din ansøgning.
Under uddannelse
Du skal bede dit uddannelsessted om dokumentation på, at du er i gang med en uddannelse. Af dokumentationen skal det fremgå, hvornår din uddannelse starter og slutter. Du skal nedenfor vedhæfte en kopi eller et billede af dokumentationen. Hvis du får tilbudt en bolig, skal du igen sende dokumentation på, at du fortsat er i gang med din uddannelse.
Klik på knappen og vælg fil
Filer skal være mindre end 4 MB.
Tilladte filtyper: jpg jpeg png pdf doc docx
I job

Gælder for:

  • Boligsøgende med fast arbejde på en virksomhed med adresse i Ballerup Kommune, som har fastansættelse mindst 30 timer om ugen
  • Boligsøgende med fast arbejde og bosat i Ballerup Kommune, som har fastansættelse mindst 30 timer om ugen
  • Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 30 timer om ugen – uanset hvor arbejdspladsen er beliggende

Hvis du er nyansat, skal du vedhæfte en kopi eller billede af din ansættelseskontrakt. Så snart du får din første løn, kan vi se dit ansættelsessted i vore systemer

Klik på knappen og vælg fil
Filer skal være mindre end 4 MB.
Tilladte filtyper: jpg jpeg png pdf doc docx
Nuværende situation
Hvis du bor i lejebolig i dag, skal du først kontakte dit boligselskab. Her er der ofte mulighed for at blive prioriteret højere på ventelisten, når du er lejer i forvejen. Ved at benytte denne mulighed vil du hurtigere få anvist en bolig. Ballerup Kommune har fire bydele. Hvis det vurderes af Boligkontoret, at du har et akut boligbehov, er du automatisk skrevet op til alle fire bydele.
Hvis du har ejer-/andel- eller lejebolig, skal du vælge "ja". Hvis du er hjemløs (eller tilmeldt c/o), skal du vælge "nej".

Skilsmisse / samlivsophør med børn
Du skal vedhæfte en kopi eller billede af din separationsbevilling eller dokumentation på samlivsophør. Du skal samtidig oplyse, om barnet/børnene skal bo hos dig eller om du skal have samvær.

Graviditet
Hvis du er gravid og ikke har din egen bolig, kan du søge om bolig hos Ballerup Kommune. Du skal vedhæfte kopi eller billede af din vandrejournal, hvor det fremgår, hvornår du har termin. Din ansøgning kan ikke behandles før vandrejournalen er modtaget og du er i 20. graviditetsuge

Hvis én af de ovenfor beskrevne situationer er gældende for dig, vælger du den her, og vedhæfter den relevante dokumentation. Dette vil hjælpe os til bedre at kunne prioritere din ansøgning. Hvis ingen af disse situationer passer på dig, vælger du "Andet".

Ændret økonomi
Du skal vedhæfte en kopi eller billede af årsagen til din/jeres ændrede økonomi. Det kan fx være andet arbejde/ledighedtvangsauktio/dødsfald mm.

Ældre- / handicapegnet bolig
Herunder gælder sygdom med nedsat funktionsevne, handicap mm. Du skal vedhæfte en kopi eller billede med dokumentation fra egen læge, hospital eller lign. Din ansøgning kan først behandles, når dokumentationen er modtaget. Hvis du skal søge om ældrebolig eller plejebolig, skal du kontakte Visitationen

Klik på knappen og vælg fil
vedhæft dokumentation
Filer skal være mindre end 4 MB.
Tilladte filtyper: jpg jpeg png pdf doc docx
Nuværende situation

Er du over 60 år og bosiddende i Ballerup Kommune og har behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig, kan du blive skrevet op til bolig hos Boligkontoret.

Hvis du bor i lejebolig i dag, skal du også kontakte dit boligselskab. Her er der ofte mulighed for at blive prioriteret højere på ventelisten, når du er lejer i forvejen. Husk du har også mulighed for at bytte dig til en anden bolig igennem dit boligselskab.

Hvis du skal søge om ældrebolig eller plejebolig, skal du kontakte Visitationen på: https://ballerup.dk/borger/seniorer/boliger-aeldre/aeldre-og-handicapegnede-boliger

Områder
Hvilke områder ønsker du at blive skrevet op til? Ballerup Kommune har fem bydele. Du skal mindst søge bolig i to bydele. Du kan læse mere om de enkelte områder på www.ballerup.dk/boliganvisning. Dine muligheder for at få anvist en bolig bliver større, hvis du skriver dig op til flere områder.
Informationer om bolig
Det er vigtigt, at du oplyser, hvor meget du kan betale i husleje pr. måned inkl. vand, varme mm. I din vurdering af udgiften til husleje, skal du overveje, hvor mange penge du har tilbage. Du skal være opmærksom på, at der er få billige boliger i Ballerup Kommune. Du kan læse mere om de enkelte huslejesatser på boligselskabets hjemmeside.

Her skal du oplyse, hvor stor en bolig du har behov for.

Her skal du oplyse, hvor meget du max kan betale i husleje pr måned inkl. forbrug.
Du kan læse mere om de enkelte huslejesatser på boligselskabets hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at der er få billige boliger i Ballerup Kommune, det er derfor vigtigt at du oplyser, hvad din huslejeudgift max må være på.

Du kan læse på det enkelte boligselskabs hjemmeside, om du må have hund eller kat i boligen. Du skal være opmærksom på, at det er få steder du må have husdyr samt at der kan være særlige regler i forhold til muskelhunde.
Tilladelse til at vi må hente yderligere oplysninger om dig
For at vi kan behandle din ansøgning, skal du give tilladelse (samtykke) til, at vi må hente oplysninger om dig i kommunens andre systemer i forhold til ansættelsessted, indkomst, bopæl og andre folkeregisteroplysninger.
Tilladelse til at dele oplysninger om dig
Herudover giver jeg samtykke til, at kommunen må dele oplysningerne om mit navn, adresse, telefon nr., mail-adresse, samt person nr. med et boligselskab – såfremt jeg anvises en bolig via kommunen.
Tro og love erklæring
Når du sender ansøgningen, skriver du under på, at de oplysninger du har givet er korrekte. Hvis du har givet forkerte oplysninger, kan din boligansøgning blive stoppet