Databeskyttelse

Databeskyttelse i Ballerup Kommune
I Ballerup Kommune indsamler og behandler vi personoplysninger.

Det gør vi, fordi det er nødvendigt i forhold til at kunne levere en god kommunal service og forskellige kommunale ydelser til både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

Når vi behandler personoplysninger, sker det efter de retningslinjer, som står beskrevet i Databeskyttelsesforordningen og Datatilsynets vejledninger på området.

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine servicer og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde giver dig denne information i forbindelse med eksempelvis ansøgning om en service eller ydelse.

 

Som udgangspunkt sender vi altid breve og andre dokumenter med personoplysninger til dig via Digital Post. Det gør vi, fordi det er den mest sikre måde at sende oplysningerne på.  Her kan du tilgå de dokumenter, som vi sender til dig, ved at bruge dit NemID.

Hvis du har fravalgt Digital Post, vil du i stedet modtage oplysningerne med almindelig post. Bemærk at det kan betyde en forsinkelse på omkring en uge, før du moodtager brevet.

Du kan tilmelde dig Digital Post på borger.dk/digitalpost eller ved at henvende dig i Borgerservice på Ballerup Rådhus.
 

 

Når du bruger vores selvbetjeningsløsninger og blanketter på hjemmesiden, skal du logge på via NemID, medmindre du bliver oplyst om andet.

 

Ballerup Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre åbenhed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. 
 
Du har blandt andet følgende rettigheder: 
  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger. Dette indebærer, at du har ret til at blive oplyst, når Ballerup Kommune behandler personoplysninger om dig. Denne oplysning skal indeholde informationer, der giver dig et overblik over, hvordan kommunen anvender dine personoplysninger    
  • Retten til at få urigtige eller mangelfulde personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet. Når dine personoplysninger behandles af en offentlig forvaltning som Ballerup Kommune, er det som udgangspunkt begrænset, hvad kommunen kan slette af oplysninger. Det er for at sikre din retssikkerhed, at du skal kunne se, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.   
  • Retten til at gøre indsigelse (blandt andet mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering) 
  • Retten til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Ballerup Kommune 
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet) 
  • Retten til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om klagemuligheden her 

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi må gemme dine oplysninger. Tidslængden varierer, afhængigt af hvilken type sag der er tale om, eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. 

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 

 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du meget velkommen til at kontakte de enkelte fagområder i Ballerup Kommune eller vores databeskyttelsesrådgiver.

Du finder kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesrådgiver øverst til højre på denne side.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har mistanke om, at vi har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andres personlige data. 

 

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?
Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at holde øje med, at kommunens håndtering af persondata lever op til Databeskyttelsesloven. 

Databeskyttelsesrådgiveren er i øvrigt din kontakt til kommunen, hvis du fx har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, eller du vil bede om indsigt.

Databeskyttelsesrådgiveren refererer til Ballerup Kommunes øverste ledelse. 

Du kan læse mere om databekyttelsesrådgiverens opgave på Datatilsynets hjemmeside.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller til at klage over kommunens sagsbehandling eller afgørelse. Kontakt i stedet kommunens borgerrådgiver på borgerraadgiver@balk.dk eller læs mere på ballerup.dk/borgerraadgiver

 

Ifølge EU’s databeskyttelsesforordning har du som EU-borger blandt andet ret til at få oplyst, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og hvem der må få adgang til dem. Du får også en række andre informationer som er beskrevet i forordningens artikel 15.

Hvis du ønsker at få indsigt i dine oplysninger, har vi lavet en løsning, hvor du let kan søge indsigt. Det er ved at udfylde en indsigtsformular på ballerup.dk/indsigt.

Hvis du ikke vil eller kan bruge løsningen, kan også henvende dig i Borgerservice på Ballerup Rådhus.

Har du brug for hjælp eller telefonisk kontakt kan du også skrive eller ringe til vores databeskyttelsesrådgiver. Læs kontaktinfo i feltet til højre.

 

 

Kontakt

Databeskyttelses-
rådgiver

Malene Rafn Permin

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup 

Send sikker besked

2069 1292