Aktuelt Vis alle

Ny affaldsordning i Ballerup Kommune betyder nye skraldespande

Vi er i gang med at udrulle en ny affaldsordning i hele kommunen.

valg

Der er kommunal- og regionsvalg den 21. november

Området ved DTU Campus i Ballerup

Der er overvejelser om udvikling af et nyt campusområde ved DTU Diplom