Baltorpplænen

Fugleperspektiv af ny bydel set fra syd

Baltorpplænen skal omdannes til en helt ny bydel, som ud over boliger og campus- og kulturfunktioner også skal rumme en klimapark - et grønt åndehul i bymidten.

Med udgangspunkt i kommunens Planstrategi 2018 har det været en målsætning at arbejde for integrere bolig-, center-, uddannelses- og erhvervsområder for at skabe mere liv og mere tryghed døgnet rundt. Derudover ønsker vi at skabe grønnere byrum, øge bymidternes rekreative kvaliteter, planlægge grønne områder tæt på boliger, institutioner og arbejdspladser og indtænke biodiversitet samt at skabe mere vild og varieret natur på udvalgte steder. Den nye bydel og klimaparken på Baltorpplænen lægger sig tæt op ad disse målsætninger.