Kontakt os

Er du borger, så skriv til Ballerup Kommune via din digitale postkasse på Borger.dk eller via denne kontaktformular, hvis din besked indeholder personoplysninger.

Kontakter du os som virksomhed, skal du skrive via din virksomheds digitale postkasse på Virk.dk.

Hvad er personoplysninger?

Alle typer af informationer, der kan henføres til en person, regnes for at være personoplysninger. Det kan for eksempel være navn eller cpr-nummer.

Ønsker du at sende os en besked, og indeholder beskeden ingen personoplysninger, kan du skrive en mail til borger@balk.dk.

Hvad er personoplysninger?

Alle typer af informationer, der kan henføres til en person, regnes for at være personoplysninger. Det kan for eksempel være navn eller cpr-nummer.

Vores telefoner er åbne i tidsrummet kl. 09.00-12.00 på hverdage.

Du kan ringe til vores omstilling på telefonnummer 4477 2000 eller direkte til vores afdelinger:

Jobcenter  
Kontanthjælp 4477 3588
Sygedagpenge 4477 1838
Kontrolgruppe 4477 6310
   
Socialområdet  
Pension 4477 2040
Fronten 4477 2100
   
Dagtilbud, skoler og kultur  
Skole og institutioner 4477 2024
Kultur og fritid 2535 3747
Pladsanvisningen 4477 2850
   
Børn og familier

Kl. 08-15.15 (mandag-onsdag), kl. 08-17.00 (torsdag) og kl. 08-14 (fredag)
 
Rådgivning generelt 4477 2070
Handicapteamet 4097 2991
Den sociale vagt 4477 2092
Sundhedsplejen

Kl. 08.00-14.00 alle dage
4477 3894 og
  4477 3948
By, erhverv og miljø  
Drift og vedligeholdelse af kommunale grønne områder 4175 0167
Natur, Klima og Miljø 4175 0166
Almene boliger 4477 1800
Byggesager 4477 6370
Vej og trafik 4175 0170
Belysning 4175 0205
   
Andet  
Ballerup Vagtkorps 4477 3434
Opkrævningen 4477 2860
Folkeregister 4477 1629
Kørekort, pas og vielser 4477 2898
Boligkontoret 4477 1800
Opkrævning 4477 2860
Visitationen 4477 1717
Digitalisering 4175 0165
   
Ballerup Kommunes CVR-nummer er 58271713. Kommunenummeret er 151.

Klik for at se en samlet oversigt over vores EAN-numre 

Sikker mail bruges til kommunikation mellem myndigheder. 
 
Sikker mail bruges som begreb for en mail, hvis indhold er krypteret og/eller digitalt signeret, og som sendes til og fra sikre postkasser. Sikre postkasser er mail-adresser med tilhørende certifikat og krypteringsnøgler. Som borger har man ikke dette.
 
Ballerup Kommune kan modtage og sende e-mail med digital signatur baseret på den fælles offentlige standard OCES. Sikre mails kan sendes fra andre myndigheders sikre postkasser til følgende af Ballerup Kommunes centrale postkasser:
 
Ballerup Kommunes hovedpostkasse: borger@balk.dk
Skoler og Institutioner (Børn og Unge): skole-institution@balk.dk
Borgerservice: borger@balk.dk
Politisk Sekretariat: borgmestersekretariatet@balk.dk
Hjælpemidler og Visitation: hjm-vis@balk.dk
Kommunale Ejendomme: ejendomme@balk.dk
Jobcenter Ballerup: jobcenter@balk.dk
Kultur og Fritid: kultur@balk.dk
Miljø og Teknik: mtadm@balk.dk
Økonomi: okonomi@balk.dk
Personale og HR: personale@balk.dk
Børne- og Ungerådgivning samt PPR: c-bur@balk.dk
Digitalisering: digitalisering@balk.dk
Social og Sundhed: social-adm@balk.dk
Boligkontoret: boligkontor@balk.dk
Dagpenge korrespondance via Virk.dk dagpenge@balk.dk
Tandplejen: tandplejen@balk.dk
Voksenspecialundervisning: voksenspecialundervisning@balk.dk
Sundhedsplejerskene: sundhedsplejen@balk.dk
SundhedsHuset i Ballerup Kommune: sundhedshuset@balk.dk
Kasperskolen: kasperskolen@balk.dk
Stokholtbuen: stokholtbuen@balk.dk
 
Hvis ikke mailen kan stiles til en specifik afdeling, bedes du sende den til hovedpostkassen borger@balk.dk.

Har du spørgsmål eller kommentarer, som vedrører Ballerup Kommunes hjemmeside så kontakt vores digitale redaktør.

Du kan sende en mail til ballerup-dk@balk.dk

Skærtorsdag: Torsdag den 9. april
Langfredag: Fredag den 10. april
Anden påskedag: Mandag den 13. april
 
Arbejderbevægelsens internationale kampdag: Fredag den 1. maj
 
Store Bededag: Fredag den 8. maj
 
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den 21. maj
Fredag den 22. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
 
Grundlovsdag: Fredag den 5. juni
 
Anden pinsedag: Mandag den 1. juni
 
Juleaftensdag: Torsdag den 24. december
Første juledag: Fredag den 25. december
Anden juledag: Lørdag den 26. december
Mandag den 28. december
Tirsdag den 29. december
Onsdag den 30. december
 
Nytårsaftensdag: Torsdag den 31. december
Nytårsdag: Fredag den 1. januar 2020

Ballerup Rådhus ligger tæt på Ballerup Station. Movia-buslinjerne 42,  400S og 500S har stoppested lige ved rådhuset. Servicebuslinje 834 kører helt op foran rådhuset i dagtimerne. 

Adresse

Ballerup Rådhus

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup