Beholderplacering

For at renovatøren kan afhente dit affald, er der nogle krav, som skal være opfyldt.

Husk at affaldsbeholder skal stilles frem i skel senest kl. 06.00 på tømmedagen.

SOCIALE MEDIER