Beholderplacering

For at renovatøren kan afhente dit affald, er der nogle krav, som skal være opfyldt.

Husk at affaldsbeholder skal stilles frem i skel senest kl. 06.00 på tømmedagen.

For at skraldemanden vil hente og tømme dit affald, er der nogle krav og adgangsforhold, som skal være opfyldt.

Med den nye affaldsordning har du to muligheder:

1: Skraldemanden henter beholderne:

Ønsker du at skraldemanden henter din affaldsbeholder, skal beholderen placeres max. 20 meter inde på din grund og være let at komme til.

Vær opmærksom på at haveaffald altid skal køres ud til skel.

2: Kør beholderne til skel:

Du kan frit vælge, hvor du placerer dine nye beholdere, så længe du selv kører beholderne ud til skel inden kl. 06.00 på tømmedagen.

Beholderne skal placeres i skel mod vej. Det vil sige, at du skal placere dine affaldsbeholdere helt op ad hækken eller rækværket ud mod vejen. Den må ikke stå i vejen for andre.

 

Skal skraldemanden køre dine beholdere frem og tilbage?

Først og fremmest skal dine beholdere stå, så din skraldemand let kan:

 • Komme til dem
 • Køre dem ud til vejen
 • Tømme dem
 • Stille dem tilbage igen uden problemer.

Gør det let for skraldemanden

 • Din adgangsvej skal bestå af et fast underlag som eksempelvis fliser, beton eller asfalt og må ikke være løst grus eller perlesten.
 • Der må ikke være trapper, bump eller stigning på over 10 % (10 cm pr. meter).
 • Adgangsvejen være mindst en meter bred og have en frihøjde på to meter, så skraldemanden ikke støder hovedet ind i noget på vejen ud med beholderne.
 • Der må højst være én havelåge eller port, som skal kunne stå åben af sig selv.
 • Vejen skal være oplyst i den mørke tid.
 • Der må ikke holde parkerede biler eller cykler, der spærrer vejen.
 • Håndtag på beholder skal vende ud mod skraldemanden.

Sådan gør du i sne og glat føre

Sørg for at der er:

 • Ryddet for sne og is
 • Saltet eller gruset i glat føre.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du en præcisering af kravene til adgangsvej og placering af beholder.

Læs mere her om indretning og brug af dagrenovationssystemer

Kører du selv affaldsbeholder til skel, skal de stilles frem i skel senest kl. 06.00 på tømmedagen.

Haveaffald skal køres ud til skel.

Hvad menes med skel?

Med skel menes kanten mellem din egen grund og fortovsfliserne.

Affaldsbeholdere i skel

Her kan du se en affaldsbeholder i skel

Vær opmærksom på, at din affaldsbeholder ikke er til gene for trafikken - hverken på fortorv eller vej.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60