Kommunens affaldsplan

Her kan du læse om Ballerup Kommunes affaldsplan:

 

Ballerup Kommune er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Affaldsplanen udstikker rammerne for affaldsplanlægningen 2013- 2024 - med særlig fokus på de første 6 år.

Affaldsplanen bruges som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at kommunen når de mål, som vi har sat os for på affaldsområdet.

Da Ballerup Kommune afventer Miljøstyrelsens kommende nationale affaldsplan, har kommunen vedtaget et tillæg til den eksisterende affaldsplan, som gælder for årene 2019 og 2020.

 

Vision

Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Målsætninger

Tillægget til Affaldsplanen har 3 fokusområder:

1. Mere og bedre genanvendelse

2. Smarte affaldsløsninger

3. Cirkulær omstilling, minimering af ressourceforbrug

Planlægningsdelen består af en række indsatsområder under de enkelte mål, som kommunen har valgt at sætte særligt fokus på.

Ballerup Kommunes affaldsplan (2013-2024)

 

Ballerup Kommune har fået en ny plan for kommunens håndtering af affald i 2019 og 2020.

Planen er et tillæg til den eksisterende affaldsplan ”Affaldsplan 2013-18” og gælder kun for de kommende to år

Tillægget til planen for årene 2019 og 2020

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail