Haveaffald

haveaffald-sortering

Haveaffald hentes hver 14. dag i perioden 1. marts – 30. november.

Se her, hvad du skal gøre:

Du må sætte følgende ud til haveaffald:

 • Bambus
 • Blade
 • Buske
 • Grene under 15 cm i tykkelse
 • Græsafklip
 • Hækafklip
 • Juletræer (uden pynt og fod)
 • Nedfaldsfrugt
 • Planter uden urtepotte
 • Ukrudt

Du må ikke sætte følgende ud til haveaffald:

 • Træstubbe, trærødder og stammer over 15 cm i diameter (afleveres på genbrugsstation)
   
 • Imprægneret træ (afleveres på genbrugsstation)
   
 • Jord og grus (afleveres på genbrugsstation)
   
 • Madaffald

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen hele året.

Haveaffald til afhentning skal sættes ud til skel og enten afleveres bundtet med natursnor, afleveres i en 140 liters beholder på hjul eller afleveres i papirssække.

Haveaffald i bundter

 • Bundtet med natursnor (komposterbar)
 • Bundter med grene højst 1,5 meter i længde og 0,5 meter i diameter
 • Bundter må højst veje 10 kg

Haveaffald i beholder på hjul

 • 140 liters beholder på hjul, som du kan købe af kommunen

Havaaffald i papirsaffaldssække
Du kan aflevere haveaffald i papirssække - kun papirssække.

Brug genbrugsstationen
Husk at du kan aflevere haveaffald på genbrugsstationen hele året.

Haveaffald stilles i skel senest kl. 6 på afhentningsdagen.

Du kan bestille opgrab af haveaffald mod betaling (hele året).

Opgrab af 1 læs haveaffald (op til 25 m3) koster 1.500,00 inkl. moms og opkræves via ejendomsskattebilletten.

Opgrab af haveaffald sker om torsdagen og skal bestilles i forvejen. Frist for bestilling er mandag i samme uge.

Der må ikke grabbes over hegn eller lignende. Haveaffaldet skal lægges i en samlet bunke, uden at være til gene for trafikken. Desuden skal der være fast underlag under bunken med haveaffald.

Du kan aflevere haveaffald på genbrugsstationen hele året.

Vær opmærksom på, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt.

Afbrænding skader miljøet og indebærer brandfare i tørre perioder.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60