Haveaffald

haveaffald-sortering

Haveaffald hentes hver 14. dag i perioden 1. marts – 30. november.

Se her, hvad du skal gøre:

Du må sætte følgende ud til haveaffald:

 • Bambus
 • Blade
 • Buske
 • Grene under 15 cm i tykkelse
 • Græsafklip
 • Hækafklip
 • Juletræer (uden pynt og fod)
 • Nedfaldsfrugt
 • Planter uden urtepotte
 • Ukrudt

Du må ikke sætte følgende ud til haveaffald:

 • Træstubbe, trærødder og stammer over 15 cm i diameter (afleveres på genbrugsstation)
 • Imprægneret træ (afleveres på genbrugsstation)
 • Jord og grus (afleveres på genbrugsstation)
 • Madaffald

Haveaffald til afhentning skal sættes ud til skel og enten afleveres bundtet med natursnor, afleveres i en 140 liters beholder på hjul eller afleveres i papirssække.

Haveaffald i bundter

 • Bundtet med natursnor (komposterbar)
 • Bundter med grene højst 1,5 meter i længde og 0,5 meter i diameter
 • Bundter må max veje 10 kg.

Haveaffald i beholder på hjul

 • 140 liters beholder på hjul, som du kan købe i et byggemarked nær dig  - husk at sikre dig, at det er en godkendt plastbeholder med mærket EN 840-1.
 • For at beholderen ikke går i stykker under tømning, bør beholderen max veje 50 kg inkl. alt. Vejer beholderen mere tømmes beholderen på eget ansvar og erstattes ikke, hvis den beskadiges under tømning. Det betyder fx at en beholder ikke bør fyldes mere end 1/3 med nedfaldsfrugt.

Havaaffald i papirsaffaldssække

 • Du kan aflevere haveaffald i papirssække - kun papirssække
 • Må max veje 10 kg.

 

Haveaffald bliver hentet hver 14. dag i perioden 1. marts til 30. november.

Dit haveaffald skal stilles i skel senest kl. 6 på afhentningsdagen.
Du kan vælge at benytte din haveaffaldsbeholder, bunde dit haveaffald med natursnor eller lægge det i en papirssæk.

Se hvornår du får hentet dit haveaffald på Vestforbrændingens selvbetjening.

Du kan bestille opgrab af haveaffald mod betaling (hele året).

Opgrab af 1 læs haveaffald (op til 25 m3) koster 1.500,00 inkl. moms og opkræves via ejendomsskattebilletten.

Opgrab af haveaffald sker inden for 48 timer, dit haveaffald skal derfor ligge klart inden du bestiller et opgrab.

Der må ikke grabbes over hegn eller lignende. Haveaffaldet skal lægges i en samlet bunke, uden at være til gene for trafikken. Desuden skal der være fast underlag under bunken med haveaffald.

Læs mere på HVORDAN SKAL HAVEAFFALD AFLEVERES?

Vær opmærksom på, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt.
Benyt i stedet genbrugsstationen eller haveaffaldsordningen.

Afbrænding skader miljøet og indebærer brandfare i tørre perioder.

Hyggebål i haven kræver, at du følger reglerne fra Beredskab Øst.

Læs reglerne om bål i haven her

Oplever du en situation der gør dig urolig, kan du kontakte beredskabsvagten på 114.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60