Haveaffald

haveaffald-sortering

Haveaffald hentes hver 14. dag i perioden 1. marts – 30. november.

Se her, hvad du skal gøre:

Du må sætte følgende ud til haveaffald:

 • Bambus
 • Blade
 • Buske
 • Grene under 15 cm i tykkelse
 • Græsafklip
 • Hækafklip
 • Juletræer (uden pynt og fod)
 • Nedfaldsfrugt
 • Planter uden urtepotte
 • Ukrudt

Du må ikke sætte følgende ud til haveaffald:

 • Træstubbe, trærødder og stammer over 15 cm i diameter (afleveres på genbrugsstation)
   
 • Imprægneret træ (afleveres på genbrugsstation)
   
 • Jord og grus (afleveres på genbrugsstation)
   
 • Madaffald

Husk at Ballerup Kommunes genbrugsstation bliver totalrenoveret fra 3. april til november 2018. 
Haveaffald kan afleveres gratis hos en af nabokommunernes genbrugsstation i mellemtiden.

Haveaffald til afhentning skal sættes ud til skel og enten afleveres bundtet med natursnor, afleveres i en 140 liters beholder på hjul eller afleveres i papirssække.

Haveaffald i bundter

 • Bundtet med natursnor (komposterbar)
 • Bundter med grene højst 1,5 meter i længde og 0,5 meter i diameter
 • Bundter må højst veje 10 kg

Haveaffald i beholder på hjul

 • 140 liters beholder på hjul, som du kan købe i et byggemarked nær dig.

Havaaffald i papirsaffaldssække
Du kan aflevere haveaffald i papirssække - kun papirssække.

Brug genbrugsstationen
Ballerup Kommunes genbrugsstation bliver totalrenoveret fra 3. april til november 2018. 
Haveaffald kan afleveres gratis hos en af nabokommunernes genbrugsstation i mellemtiden.

 

Haveaffald stilles i skel senest kl. 6 på afhentningsdagen.

Du kan bestille opgrab af haveaffald mod betaling (hele året).

Opgrab af 1 læs haveaffald (op til 25 m3) koster 1.500,00 inkl. moms og opkræves via ejendomsskattebilletten.

Opgrab af haveaffald sker om torsdagen og skal bestilles i forvejen. Frist for bestilling er mandag i samme uge.

Der må ikke grabbes over hegn eller lignende. Haveaffaldet skal lægges i en samlet bunke, uden at være til gene for trafikken. Desuden skal der være fast underlag under bunken med haveaffald.

Ballerup Kommunes genbrugsstation bliver totalrenoveret fra 3. april til november 2018. 
Haveaffald kan afleveres gratis hos en af nabokommunernes genbrugsstation i mellemtiden.

Vær opmærksom på, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt.

Afbrænding skader miljøet og indebærer brandfare i tørre perioder.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60