Pap

Stort set alt rent og tørt pap kan genbruges.

Du kan aflevere dit pap i din papbeholder eller på genbrugsstationen.

Pap må ikke komme ned til papir.

Se her, hvad du kan gøre: