Pap

Stort set alt rent og tørt pap kan genbruges.

Hvis du ikke har en affaldsbeholder kun til pap, skal du aflevere det til storskrald eller på genbrugsstationen.

Pap må ikke komme ned til papir eller puttes i nedgravede systemer. 

Se her, hvad du kan gøre:

SOCIALE MEDIER