Plast

plast-sortering

Både blød og hård plast kan genbruges til nye produkter, der indeholder plast.

Dit plast sorteres og genbruges til nye produkter, der indeholder plast.

Husk at emballageplast skal være tomt og nogenlunde rent, før du smider det til genbrug. Har du samlet dit plast i en plastiskpose, så husk at tøm den inden du smider posen ud.

 • Bobleplast
 • Legetøj uden PVC og elektronik
 • Plastbøtter
 • Plastdunke 
 • Plastemballager fra mad
 • Plastflasker
 • Plastfolie/husholdningsfilm
 • Plastlåg
 • PlastposerDu må ikke smide en fyldt plastiskpose ned i beholderen til plast. Dit plast skal afleveres enkeltvis.

Vidste du?

Når vi genbruger plastik, sparer vi den råolie og gas, der bliver brugt til at producere ny plastik.

For hvert kilo genbrugsplast vi producerer, sparer vi 1,9 kg råolie.

 • Chips- og kaffeposer - skal til restaffald
 • Flamingo - skal til restaffald
 • Gavebånd - skal til restaffald
 • Plastemballager, der har indeholdt kemikalier, fx eddikesyre - skal i den røde miljøboks til farligt affald

Fælles for metal-, plast-, papir- og glasaffald er, at der er krav til renheden. 

Tommelfingerreglen er, at hvis du skal bruge varmt vand og sæbe for at få emballagen ren (fx plasticbøtter), skal det lægges i restaffaldsbeholderen. Ellers forsvinder miljøgevinsten.

En anden tommelfingerregel er, at emballagerne skal være tømte, så de ikke drypper, når de uden låg eller hætter vendes på hovedet. 

Husk at noget af affaldet skal ligge flere uger i beholderen, før den bliver tømt. Bagefter skal affaldet håndteres og sorteres. Derfor er det altid en god idé lige at skylle det af i lidt koldt vand.

Plastaffald, der indeholder PVC, skal afleveres som blød PVC på genbrugsstationen eller til storskrald.

 • Regntøj (PVC)
 • Gummistøvler (PVC)
 • Havebassiner (PVC)
 • Haveslanger (PVC)

Husk at holde brændbart og PVC tydeligt adskilt, når du sætter det frem til storskrald.

Du må ikke smide en fyldt plastiskpose ned i beholderen til plast. Dit plast skal afleveres enkeltvis.

Plastaffald bliver hentet hver 3.uge, sammen med dit papiraffald.

På Vestforbrændingens selvbetjening, kan du se hvornår du får hentet plast- og papiraffald.

Sådan gør du:
• Gå ind på Selvbetjening for affald (se link nedenfor)
• Indtast kommune, adresse og husnummer
• Tryk ”søg”
• Så får du en oversigt over, hvornår skraldemanden næste gang afhenter dine forskellige former for affald
• Du kan også få et overblik over dine tømmerdage de næste 20 uger. Så klikker du bare på ”Tømmekalender” i øverste venstre hjørne af skærmen. 

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60