Videoer: affaldets rejse og gode råd

Affald er ikke bare affald, men kan blive til nye produkter. Når affald bliver sorteret rigtigt, betyder det mindre forurening, flere ressourcer til nye produkter og et bedre miljø. Det nytter at sortere. 

Her kan du se små film om at omdanne affald til genbrug og få gode råd til sortering.