Gode råd om affald

Affald er ikke bare affald, men kan blive til nye produkter. Det nytter at sortere. Når affald bliver sorteret rigtigt, betyder det mindre forurening, flere ressourcer til nye produkter og et bedre miljø.

Her kan du se små film om at omdanne affald til genbrug og læse om forskellige sorteringskategorier:

Her kan du se, hvordan jeres affald bliver til nye produkter:

 

 

 

 

Kommunens affaldsregulativ fastsætter hvilke affaldstyper, der skal sorteres i.

I Ballerup Kommune skal der sorteres i otte forskellige affaldstyper:

 1. Dagsrenovation
 2. Glas & flasker
 3. Pap
 4. Papir
 5. Storskrald
 6. Elektronik & kølemøbler
 7. Bygge- & anlægsaffald
 8. Haveaffald

Læs mere om de forskellige affaldstyper nedenfor.

Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer.

Eksempler på dagrenovation er:

 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Bind
 • Vatpinde
 • Sæbepulveremballage
 • Vægkalender
 • Juicekartoner
 • Mælkekartoner
 • Snavset pap
 • Snavset papir
 • Snavset plast
 • Snavset konservesdåser
 • Servietter
 • Støvsugerposer
 • Køkkenrulle
 • Madaffald
 • Fødevareemballage
 • Hygiejneaffald (tandbørster, tandpastatuber, skrabere osv).
 • Sod/aske fra brændeovn
 • Gødning og strøelse fra gnavere
 • CD'er og DVD'er
 • Barberskumsdåser

Dagrenovation er altså det affald fra husholdningen, der er tilbage, når du har sorteret alle andre typer affald fra. Der skal sorteres fra til genbrug, storskrald eller anden særlig behandling og eventuelt kompostering.

Resten af affaldet er f.eks. mælkekartoner, bakker fra kød, kød, fisk og andre madvarer, støvsugerposer, hygiejnebind, bleer, cigaretskod og snavsede konservesdåser.

Glas og flasker omfatter glasemballage som har indeholdt føde- eller drikkevarer. Glasemballager skal være tømt og skyllet før de lægges i beholderen.

Affald som ikke er glas:

 • Elpærer
 • Lysstofrør
 • Porcelæn
 • Keramik
 • Stentøj
 • Spejle 
 • Glasskår
 • Glas fra vinduer, drivhuse og akvarier

Affald som ikke er glas skal afleveres på genbrugsstationen.

Pap til genanvendelse er rene tørre papkasser, bølgepap og karton. Papkasserne slås sammen , så de fylder mindst muligt.

Pizzabakker og æsker som har være i direkte berøring med madvarer hører ikke til i papcontaineren, da der som regel er madrester på. De skal sammen med dagrenovationen.

Papir til genanvendelse er rent, tørt papir, fx: 

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Skrivepapir
 • Telefonbøger

 

Storskrald er kasseret indbo.

Det skal yderligere sorteres i følgende typer affald:

 • Småt brændbart affald under 1 meter samt gulvtæpper. Affaldet går til forbrænding.
 • Stort brændbart, som træmøbler og lignende løst inventar over 1 m. Stort brændbart knuses og brændes.
 • Jern og metal, herunder Alle typer jern og metal. tomme øl og sodavandsdåser modtager vi også. Tryk dem gerne sammen så de fylder mindre.

Bildele
Bildele modtages ikke, men mindre bildele kan afleveres på genbrugsstationen.

Større bildele kan afleveres hos en skrothandler.

Alle typer hårde hvidevarer, herunder vaskemaskiner, komfurer, køleskabe og frysere.

Kølemøbler må ikke indeholde madvarer.

Elektronikaffald så som elektriske, batteridrevne og elektroniske produkter, f.eks. computere, tv-apparater, videomaskiner, støvsugere kaffemaskiner, el-værktøj, el-legetøj.

Almindelige lamper skal lægges sammen med jern.

Elektronikaffald sendes videre til virksomheder som skiller det ad og sender delene til oparbejdning og genanvendelse på andre virksomheder.

Bygge- og anlægsaffald er ikke storskrald.

Det kan køres til den kommunale genbrugsstation.

Haveaffald er græs, blade, andet grønt nedfaldsfrugt, kvist og grene under Ø10 cm.

Haveaffald køres til kompostering, og omdannes til muld, som kan genanvendes i haver og parker til jordforbedring.

Trærødder og træstammer må ikke lægges sammen, men kan køres til den kommunale genbrugsstation.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60