Kursus for viceværter

Her kan du se hvilke kurser, der tilbydes til viceværter og pedeller:

Vestforbrænding tilbyder hvert efterår gratis kurser i sortering af farligt affald for viceværter og ejendomsfunktionærer.

Hvorfor kursus?
Et kursus i farligt affald skal: 

  • sikre medarbejdere, der håndterer farligt affald
  • sikre hensyn til miljøet – korrekt sortering af farligt affald giver en bedre efterfølgende behandling på Vestforbrænding

Hvad koster det?
Kurset er gratis.

Hvor længe varer det?
Et kursus i farligt affald varer ca. 4 ½ time.

Hvad indeholder kursus i farligt affald?

  • Introduktion: Hvilke affaldsgrupper skal der sorteres i?
  • Håndtering: Farer og forhold, man skal være opmærksom på
  • Praktisk øvelse: Sortering af farligt affald
  • Procedurer: Spild og uheld
  • Sikkerhedsudstyr: Hvordan bruger man det?
  • Brandslukning: Teori og øvelse

​Hvem udbyder kursus?
Smoka står for undervisningen. Smoka tilbyder kurser vedrørende håndtering og transport af farligt gods.

Hvornår afholdes kurser?
Der afholdes løbende kurser i farligt affald. Kontakt Smoka og spørg, hvornår næste kursus afholdes.

Tilmeld kursus
Send mail til: smoka@smoka.dk

Mere information
Læs om Smoka

Hvem er SMOKA?
SMOKA er Storkøbenhavns modtagestation for farligt affald. 

SMOKA er ejet af 23 kommuner.

SMOKA sikrer, at ejendomme, skoler og institutioner kan skille sig af med farligt affald på en sikker måde.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60