Meld dit barn ud af daginstitution, dagpleje, BFO eller klub

Hvis du ønsker at melde dit barn ud af enten vuggestue, dagpleje, børnehave, BFO eller klub, så skal det ske via den digitale pladsanvisning.

Der er en måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned.

Du kan starte udmeldelsen via dette link.

Udmeldelse af børn der skal i privatskole mm.

Børn der starter på privatskole eller anden skole udenfor Ballerup Kommune, bliver ikke automatisk udmeldt fra dagtilbuddet. Det er forældrenes ansvar at sørge for udmeldelsen. 

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel og foregår via den digitale pladsanvisning. Du kan starte udmeldelsen via dette link.

Barnet kan fortsætte i dagtilbuddet indtil udgangen af juli det år, hvor barnet starter skole.