Familiepleje

Ballerup Kommune arbejder for at skabe så gode muligheder for børnefamilier som muligt. I visse tilfælde kan det mest hensigtsmæssige være, at et barn eller en ung bor uden for eget hjem.

I Ballerup Kommune har vi vores egen familiepleje bestående af familieplejekonsulenter, der følger anbringelsen af barnet/den unge i tæt samarbejde med socialrådgiverne og anbringelsesstederne.

Vi er optaget af at finde det mest optimale anbringelsessted og matcher barnet eller den unge med den indsats, der opfylder barnets/den unges behov bedst muligt. Det kan være anbringelse af barnet/den unge i en plejefamilie eller netværksplejefamilie, men det kan også være anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner, hvis der er behov for det.