Familieudredning

Familieudredning er en indsats rettet mod familier, hvor der af sagsbehandleren skønnes at være et særligt behov for at få undersøgt og afdækket forældre kompetencerne. Det gøres gennem en afgrænset intensiv familiebehandlingsindsats.

Målgruppen er særligt udsatte forældre og børn, som har behov for intensiv støtte, så børnene kan forblive i eget hjem.

Forløbet kan strække sig op til maksimalt et år, men er ofte kortere.

Undersøgelsen vil ud over familien også inddrage det private og det professionelle netværk i samarbejdet med familien. Der vil også være et udvidet og tæt samarbejde med sagsbehandleren under forløbet.

Kontakt
Ring, SMS eller mail til Anette Eel på tlf. 4477 2115 for eller mail anee@balk.dk for at høre mere.