Fritidspas til børn og unge

Med et fritidspas kan barnet eller den unge i Ballerup Kommune modtage hjælp og støtte til at starte på en fritidsaktivitet og få adgang til Ballerups foreningsliv. Vi kan byde på et stort udvalg af fritidsaktiviteter.
 

Hvem kan få et fritidspas?

Fritidspasset er et tilbud til børn og unge i alderen 10-15 år, som befinder sig i en udsat og sårbar position. Barnet eller den unge deltager ikke i forvejen i en fritidsaktivitet, og det skønnes, at et aktivt fritidsliv kan være afgørende for barnet/den unges psykiske eller sociale udvikling. Det kan også være, at økonomien er en barriere for barnets/den unges deltagelse i en fritidsaktivitet.

 

Hvad giver Fritidspasset adgang til?

Et fritidspas giver adgang til, at barnet eller den unge kan deltage gratis i en fritidsaktivitet i en af Ballerup Kommunes mange foreninger. Formålet er at styrke barnets/den unges sociale netværk samt øge trivsel og sundhed.

Varigheden af fritidspasset er 6-12 måneder med mulighed for forlængelse. Kontingentet er maks. 2000 kr. pr. år, betaling til enkeltarrangementer, stævner mv. maks. 1000 kr. pr. år, og udstyr er maks. 600 kr. pr. år. Der kan dog samlet set maks. bevilges 3000 kr. pr. år i støtte til det enkelte barn/den enkelte unge. Hvis barnet eller den unge gerne vil fortsætte med aktiviteten, når fritidspasset udløber, overtager familien betalingen for aktiviteten, medmindre andet er aftalt.

Center for Børne- og Ungerådgivning sørger for at indbetale til foreningen på vegne af barnet/den unge, så barnet eller den unge indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i foreningen, som betaler kontingent.  

 

Hvem søger om et fritidspas?

En fagperson indstiller barnet eller den unge til et fritidspas. Det kan være klasselæreren, klubpædagogen, SSP, barnets/den unges sagsbehandler eller en anden fagprofessionel, der er ansat i Ballerup Kommune, og som kender barnet eller den unge. 

Forud for ansøgningen kontakter fagpersonen foreningen for at indhente oplysninger om kontingent mv.  

Fritidspasset bevilges af Modtagelsen i Center for Børne- og Ungerådgivning. Indstiller udfylder ansøgningsskemaet i samarbejde med barnet og forældrene og sender det pr. brev eller mail. Modtagelsen sender svar til indstiller og familien inden for en uge. Det er derefter indstillers og familiens ansvar at få barnet meldt ind i den pågældende forening. 

Udfyld nedenstående ansøgningsskema, og send det elektronisk til Modtagelsen ved at klikke på "Send sikker besked" i kontaktboksen på denne side. Her kan du vedhæfte det udfyldte ansøgningsskema.

Du kan også sende ansøgningen pr. post til: 

Modtagelsen
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup 

 

SOCIALE MEDIER