Radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol

Forebyggelse og Kriminalitet har flere uddannede medarbejdere, som arbejder med forebyggelse af radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol. Teamet kan støtte enkeltpersoner, pårørende, skoler, institutioner, klubber, civilsamfundet m.fl. i sager, hvor der er mistanke om, at en eller flere personer er på vej til at blive radikaliseret eller som er underlagt social kontrol.

Hvad er radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol?

 • Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi
 • Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med
 • Negativ social kontrol er handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan for eksempel være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over sin egen krop.
  • Æresrelateret konflikt forstås som en konflikt, som knytter sig til en opfattelse i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Dette knytter sig til en opfattelse af familien som en samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger kan påvirke hele familiens ære positivt eller negativt. Familien kan her både opfattes, som den nære familie og den udvidede familie bosat i andre lande.

Nedenfor kan du se nogle af de faktorer du kan være opmærksom på, hvis der er risiko for en borger er på vej til at blive en del af et ekstremistisk miljø:

 • Udviser voldsparathed, fx ved at være involveret i voldshandlinger eller voldelige sammenstød.
 • Viser interesse for at rejse til udlandet og deltage i konflikter eller træningsaktiviteter, hvor ekstreme grupper er involveret.
 • Opsøger hjemmesider, litteratur eller film med ekstremistiske eller voldslegitimerende budskaber.
 • Truer, chikanerer eller udøver socialt pres over for andre.
 • Er involveret i begivenheder med hadefulde eller voldslegitimerende budskaber.
 • Udbreder voldslegitimerende budskaber, fx via sociale medier.
 • Viser stor optagethed af en bestemt sag eller person.
 • Udtrykker foragt for og intolerance over for andres holdninger.
 • Har en prædikende og moraliserende adfærd.
 • Udviser tilknytning til ekstreme budskaber gennem sin påklædning, sit udseende eller brug af totalitære symboler.
 • Færdes i miljøer med let adgang til våben.
 • Har social omgang med personer eller grupper, som har ekstreme holdninger.
 • Isolerer sig og tager afstand fra familie og hidtidige venskaber.
 • Afbryder uddannelse, opsiger job og anden tilknytning til det omgivende samfund.
 • Familien er dysfunktionel.
   

Nedenfor kan du se nogle af de faktorer du kan være opmærksom på, hvis der er risiko for en borger er underlagt negativ social kontrol:

 • Overvågning, tjek af mobiltelefon, mail osv.
 • Krav om bestemt påklædning
 • Forbud mod at have fritidsaktiviteter eller et ’almindeligt’ socialt liv, herunder forbud mod at ses med venner af det modsatte køn
 • Opfordring til at holde øje med søskende i det offentlige rum
 • Trusler, verbal chikane samt psykisk og fysisk vold
 • Følelsesmæssigt pres, skyld og skam
 • Isolation og eksklusion fra familien eller trusler herom

 

Ved bekymring for personer, som kan være omfattet af ovenstående, kontakt Forebyggelse og Kriminalitet.