Trivsel i skole eller dagtilbud (PPR)

Er du bekymret for et barns trivsel, læring og muligheder for at udvikle sig i skolen eller i daginstitution? Så kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) hjælpe.

PPR er en afdeling på Ballerup Rådhus, der har fokus på børn og unge i alderen 0-18 år, herunder deres trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder tæt sammen med børn, unge, familier og netværk samt lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud. 

PPR har to overordnede mål:

  • at understøtte udviklingen af gode læringsmiljøer generelt.
  • at indgå i konkrete samarbejder, når børn eller unge er udfordret på deres trivsel, læring og muligheder for at udvikle sig.

Alle forældre, daginstitutioner og skoler, der har kontakt med børn og unge i alderen 0-18 år, kan henvende sig til PPR for at få sparring på deres arbejde og praksis generelt, eller i forhold til samarbejde om konkrete opgaver. 

PPR vil i de fleste tilfælde medvirke til, at samarbejdet omkring et barn forankres i skolen eller daginstitutionen. Dette for at sikre, at indsatsen og de forandringer, der skal til for at barnet kan komme til at trives, sker tæt på barnets hverdagsliv. 

Samarbejdet kan også have hele klasser eller grupper af børn og unge for øje – det kan være trivsel, mobning eller andet som udspiller sig i gruppen.