Unge & forebyggelse af kriminalitet (SSP)

SSP er betegnelsen for et samarbejde imellem Skole, Socialforvaltning og Politi. Samarbejdet går ud på at forebygge kriminalitet blandt børn og unge op til 18 år. 

Trivsel i skolen har en afgørende betydning for børn og unges muligheder - både fagligt og socialt.
SSP arbejder forebyggende med kriminalitet og holder bl.a. oplæg i skoler om fx gruppepres, alkohol og rygning, at lære at sætte grænser, sikker brug af sociale medier m.m. 

I hvert skoledistrikt mødes lærere, pædagoger, opsøgende medarbejdere, socialrådgivere, politi m.fl. med jævne mellemrum. Deres store lokalkendskab betyder ofte, at en mulig udvikling af ungdomskriminalitet opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats, før problemerne bliver for store.