Kommunal ungeindsats (KUI)

Hvis du er under 25 år og ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af os til at komme i uddannelse og job. 

Formålet er at forenkle og styrke indsatsen over for dig, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Du vil møde Ballerup Kommune som én samlet samarbejdspartner, og det betyder, at du får én gennemgående kontaktperson og én samlet plan, der skal give dig de bedste muligheder for at komme i uddannelse og job.