Åben skole

Åben skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager omverdenen på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Det bidrager til en varieret skoledag og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. 

Samarbejde med virksomheder og foreningsliv

Den åbne skole i Ballerup samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser. Det giver mulighed for at få nye aktører ind i skolen som f.eks. Ballerup Museum, Skoletjenesten i Pederstrup, Ballerups mange foreninger og den lokale bank eller håndværker.

Vi søger løbende samarbejdspartere, der kan se sig selv, deres arbejdsområde, virksomhed eller forening som et interessant og relevant tilbud for Ballerups skoleelever – og som gerne vil tage del i samarbejdet om at indføre børn og unge i lokalområdet og samfundet uden for skolen.

Læs mere på Åben Skoles egen hjemmeside her 

eller

Gå direkte til Skolen i Virkeligheden, og få et overblik over de mange forløb.