Advarsel ikon

Coronavirus

Følg med i hvordan den aktuelle situation påvirker Ballerup Kommune

Åben skole

Den åbne skole i Ballerup samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser. 

Åben skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager sin omverden på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Det er med til at give en varieret skoledag og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål og formålet er:

  • at eleverne bliver så dygtige, de kan
  • at eleverne får et større kendskab til samfund og det lokale foreningsliv

Se Åben Skoles egen hjemmeside her.

SOCIALE MEDIER