Fraværspolitik - Godt du kom

Håndtering af elevfravær på skolerne 

I Ballerup Kommune er det vores mål, at alle børn kommer i skole hver dag.

Vi har derfor lavet en procedure for, hvad vi gør, hvis en elev ikke møder i skole.

Vores indsats hedder 'Godt du kom' og der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet to foldere, hvor du vil kunne læse mere.

 

 

SOCIALE MEDIER