Kvalitetsrapporter

Hver år udarbejdes en kvalitetsrapport for skolerne i Ballerup Kommune. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet samt opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

Der udarbejdes otte kvalitetsrapporter i Ballerup Kommune – syv skolerapporter og én rapport, der beskriver det samlede skolevæsens udvikling. De syv rapporter beskriver de fem distriktsskoler samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet.

 

SOCIALE MEDIER