Nøgletalsrapport

I Ballerup Kommune er det besluttet, at der udarbejdes et årligt notat med nøgletal fra Børne- og Undervisningsministeriets database.

Nøgletalsrapporten omfatter en række udvalgte tal for elever i Ballerup Kommunes skoler. Data vedrørende medarbejdere indgår ikke i nøgletalsrapporten.