Sprogvurderinger, test og ordblindhed

I Ballerup Kommune har man en række initiativer, som bidrager til at afdække, om elever har behov for særlige indsatser for at forebygge ordblindhed. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige indsatser.