Udsættelse af undervisningspligten

Alle børn skal som udgangspunkt starte i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Dvs. undervisningspligten indtræder i barnets sjette år. I nogle tilfælde er det en overvejelse, om barnet er parat til at starte i skole og derfor skal have udsat sin undervisningspligt.

Udsættelse af undervisningspligten skal begrundes i barnets udvikling og skal bygge på en dialog mellem dagtilbud, skole og hjem. En vurdering om udsættelse af undervisningspligten skal også tage sit afsæt i en pædagogisk proces, hvor forældre og dagtilbud i et samarbejde støtter barnet i dets udvikling og afklarer, om det er bedst for barnet at blive skoleudsat eller ej.

Det er Ballerup Kommunes intention, at alle børn starter i skole i barnets 6. år, men det er samtidig vigtigt, at en beslutning tager afsæt i barnets udvikling.

Find blanketten til ansøgning om udsættelse af undervisningspligten her: